dcsimg Akustiikka ja melu - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akustiikka ja melu

Melu on keskeinen ympäristö- ja työsuojeluhaitta, joka koskettaa monia. Ramboll pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan meluhaittojen vähentämiseen ihmisten ja yhteiskunnan elinolojen parantamiseksi. 
Melumittaus: Rambollilla käytössä uusimmat melunmittausmenetelmät
 
 

Ramboll tekee melu- ja akustiikkaselvityksiä yksittäisistä mittauksista aina laajojen hankekokonaisuuksien meluvaikutusten arviointeihin asti. Teemme ratkaisuja, joissa yhdistyvät asiakkaan tarpeet ja toimintaympäristön vaatimukset. Huolellinen ennakkosuunnittelu vähentää meluhaittoja ja parantaa asiakkaamme toimintaympäristön laatua edistäen näin suhteita sidosryhmiin.

Meluselvitysten ja akustiikan erityisosaamisemme

 • alueelliset meluselvitykset ja meluntorjuntaohjelmat
 • kaavoituksen meluselvitykset (yleis- ja asemakaavat)
 • väyläsuunnittelun melumallinnukset (tiet, kadut, raideliikenne)
 • satamien ja terminaalien meluselvitykset
 • teollisuuden meluselvitykset ja meluntorjuntaohjelmat
 • murskauksen, louhinnan ja kaivostoiminnan meluselvitykset
 • moottori- ja ampumaradat sekä vapaa-ajan melu
 • meluesteiden rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu
 • rakennusakustiset mallinnukset ja mittaukset
 • rakennuslupien meluselvitykset
 • äänitehotason mittaukset
 • ympäristömelumittaukset
 • työpaikkameluselvitykset ja meluntorjuntasuunnitelmat
Melu: meluntorjunta, meluselvitys ja melumittaus

Laadukkaat mittaus- ja mallinnusvälineet

Ympäristömeluselvitysten teossa käytämme SoundPLAN-melumallinnusohjelmaa, joka sisältää mm. kaikki viimeisimmät pohjoismaiset laskentamallit.

Rakennus- ja huoneakustiikan mallinnuksessa käytössämme on CATT sekä SONarchitect ISO -mallinnusohjelma. mallinnusohjelmaa. Lentoliikenteen melulaskennassa käytössämme on INM 6.2 -laskentaohjelma ja helikopterimelun laskennassa INM 7.0 -laskentaohjelma.

Mittalaitteemme ovat moderneja, käytössämme on mm. useita tarkkuusäänitasomittareita, 8-kanavainen meluanalysaattori, rakennusakustiikan mittauslaitteisto ja kenttäsääasema.

Meluselvityshankkeitamme

Alueellisia meluselvityksiä

 • Päijät-Hämeen hiljaisten alueiden selvitys, Päijät-Hämeen liitto
 • EU meludirektiivin ja ympäristönsuojelulain mukainen meluselvitys rautateille Turun kaupungin alueella
 • EU-meludirektiivin ja ympäristönsuojelulain mukaiset meluselvitykset sekä meluntorjunnan toimintasuunnitelma (yleiset tiet)
 • EU-direktiivin mukainen melukartoitus Tallinnan kaupungille, Eesti

Teollisuuden meluselvityksiä

 • Metsä Groupin tehtaan meluselvitys, Kyröskoski
 • Vapon voimalaitoksen biopolttoaineen murskauksen meluselvitys, Salo
 • Snellman Oy Ab:n tuotantolaitoksen laajennuksen melusuojaus, Pietarsaari
 • KIP Service Oy:n suurteollisuusalueen ympäristömeluselvitys, Kokkola

Ota yhteyttä

Jari Hosiokangas
Ryhmäpäällikkö, Meluselvitykset
040 584 4284
jari.hosiokangas@ramboll.fi
Janne Ristolainen
Projektipäällikkö
040 562 9739
janne.ristolainen@ramboll.fi