dcsimg Hajupäästöt - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hajupäästöt


 
 

Teollisuus, energiantuotanto, tuotantoeläintilat sekä jätevedenpuhdistamot ja kaatopaikat voivat aiheuttaa hajupäästöjä, jotka vaikuttavat viihtyvyyteen lähiympäristössä. Ramboll tekee erilaisia hajumittauksia ja hajuselvityksiä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti sekä suunnittelee ratkaisuja hajuhaittojen vähentämiseen. Lisäksi olemme mallintaneet hajun leviämistä ja arvioinut hajun vaikutuksia useissa kymmenissä ympäristövaikutusten arviointihankkeissa.

Hajuyksikkömääritykset (olfaktometria)

Olfaktometrian avulla päästölähteen hajulle määritetään vertailukelpoinen numeerinen arvo. Menetelmä perustuu ihmisen kykyyn aistia erilaisia hajuja eri vahvuisina pitoisuuksina. Määritämme kaasun hajuyksikköpitoisuuden (HY, OU) laboratoriossa akkreditoidulla olfaktometrisella menetelmällä (T302) useamman henkilön hajupaneelin avulla.

Hajupäästölähteiden kartoitus

Koettu hajuhaitta muodostuu usein eri toimintojen ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Standardin SFS-EN 13725 mukaisen n-butanolitestin läpäisseet kokeneet asiantuntijamme tunnistavat ja yksilöivät toiminnan ja lähiympäristön hajulähteet.

Hajujen havainnointi

Toteutamme ympäristöilman hajupitoisuuden sekä hajun leviämisen ja laimenemisen havainnointia useilla eri menetelmillä. Kenttäolfaktometrian avulla mittaamme ympäristöilman hajupitoisuutta (2-500 HY/m3) sekä seuraamme hajun kulkeutumista ja laimenemista vallitsevissa olosuhteissa. Asiantuntijahajupaneelimme arvioi hajupäästöjen vaikutusaluetta, hajun leviämistä ja voimakkuutta sekä syntyvää hajuhaittaa ja hajutuntien määrää. Yleisöhavainnointi perustuu alueen asukkaiden hajuhaitan havainnointiin. Käytössämme ovat myös yleisöhavainnoinnin verkkosovellukset.

Hajujen leviämismallinnukset

Hajumallinnuksella selvitämme havaittavien ja häiritseviksi koettavien hajupitoisuuksien esiintymisen erilaisissa sääoloissa. Menetelmällä arvioimme toimintojen aiheuttamat lyhyt- ja pitkäaikaiset hajupitoisuudet ympäristössä.

Mallinnuksen tuloksena esitämme vyöhykekartat lyhyt- ja pitkäaikaisen hajun suurimmalle pitoisuudelle sekä hajun esiintymiselle prosentteina vuoden tunneista. Hajutuntien osuuksia verrataan yleisesti käytettyihin kriteereihin mahdollisen viihtyvyyshaitan aiheuttajana. Käytössämme ovat myös CFD-virtausmallinnukset rakennetun ympäristön yksityiskohtaisempaan mallinnukseen. Menetelmällä selvitämme esimerkiksi päästön aiheuttamat hajupitoisuudet rakennusten eri kerroksissa.

Hajumittaukset ja hajuselvitykset sekä ratkaisut hajuhaittojen vähentämiseen

Ota yhteyttä

Marjo Saarinen
Ympäristöasiantuntija, Ilmanlaatu
040 538 2258
marjo.saarinen@ramboll.fi