dcsimg Päästömittaukset - Ramboll Finland Oy
 
Suomi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päästömittaukset

Haitallisten savukaasujen ja ilmapäästöjen tarkkailu on välttämätöntä ihmisen terveyden ja ympäristön kannalta. Toteutamme päästömittaukset akkreditoidusti. 
Päästömittaus-palvelut
 

Päästömittauspalvelumme

Viranomaiset valvovat ympäristölle haitallisten aineiden määrää ilmassa. Tuotantolaitosten ympäristöluvissa määritellään mittausvelvoitteet päästöjen kuten savu- ja poistokaasujen sekä tarkkailun osalta. Teemme ympäristölupiin liittyvät päästömittaukset akkreditoidusti vuosien kokemuksella.

Kiinnitämme erityisesti huomiota mittaustemme laatuun ja luotettavuuteen. Osallistumme aktiivisesti menetelmien kehittämiseen ja laajennamme osaamistamme sekä laitekantaamme jatkuvasti. Vuosittain teemme mittauksia sadoissa kohteissa maanlaajuisesti.

 • standardin SFS-EN 14181 mukaiset QAL2- ja AST-mittaukset
 • jätteenpolttoasetuksen mukaiset päästömittaukset (mm. raskasmetallit, dioksiinit ja furaanit)
 • haihtuvien hiilivetyjen (VOC) mittaukset FID- tai FTIR-tekniikalla
 • savukaasun puhdistuslaitteiden takuukokeet ja erotusastemittaukset
 • konsultointi päästömittausjärjestelmän hankinnassa
 • päästömittaus- ja laskentajärjestelmien auditointi
 • päästömittalaitteiden vuokraus esim. prosessikehitykseen tai optimointiin liittyen
 • työhygieeniset mittaukset: kemialliset ja mikrobiologiset altisteet, pöly, melu
 • ilmanlaatuselvitykset mm. hiukkaspitoisuus (TSP ja PM10), kaasumaiset epäpuhtaudet
 • sisäilman kemiallisten ja mikrobiologisten laatutekijöiden selvitykset
 • lämpökeskusten takuu- ja hyötysuhdemittaukset
 • hiukkasjakaumamittaukset

Melu- ja ilmanlaatumittaukset

 • melutasomittaukset
 • melupäästölähteiden kartoitus ja päästömittaukset
 • TSP-, PM10- ja PM2.5-pitoisuudet
 • hiukkaspitoisuuksien monitorointi
 • hajapölypäästökertoimien määritys
 • päästölähteiden kartoitus

Leviämislaskelmat

 • melun leviämislaskelmat
 • meluesteiden mitoitus
 • melun torjuntasuunnitelmat
 • ilmapäästöjen leviämislaskelmat
 • piippujen mitoitukset ja herkkyystarkastelut
 • turvetuotantoalueiden hajapölypäästöjen leviämislaskelma

Ota yhteyttä

Eerik Järvinen
Yksikönpäällikkö, Ilmanlaatu
040 719 9010
eerik.jarvinen@ramboll.fi
Sauli Lundström
Team Manager, Emission measurements
040 560 8984
sauli.lundstrom@ramboll.fi
www.ramboll.fi
Asko Hannola
Ryhmäpäällikkö, päästömittaukset
040 734 8055
asko.hannola@ramboll.fi
© Ramboll Finland Oy    info@ramboll.fi    020 755 611