Tulisijatestaus

Varaavan tulisijan CE-merkintää varten tarvitaan ilmoitetun laitoksen tekemä tyyppitestaus. CE-merkintä osoittaa varaavan tulisijan täyttävän EU:n rakennustuoteasetukseen perustuvat vaatimukset.

Tulisijojen CE-testaus

Ota yhteyttä

Kati Nuutinen

Testausinsinööri
P: +358 50 575 6593

Varaavien tulisijojen tyyppitestauksessa määritetään muun muassa hyötysuhde, häkäpäästö, tuotettu kokonaisenergia, palavan materiaalin lämpötila suojaetäisyydellä sekä lämmönluovutuskyky. Lisäksi arvioidaan, täyttävätkö tuotteen ohjeet niille testausstandardissa asetetut vaatimukset.

Palvelumme tulisijojen CE-testauksissa

  • Paloturvallisuus
  • Lämpöteho
  • Energiatehokkuus
  • Hiukkaspäästöt
  • Hiilivetypäästöt

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut