dcsimg Materiaalikatselmus - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaalikatselmus

 
 

Materiaalikatselmuksella kilpailuetua

Materiaalien käyttöä tehostamalla säästetään sekä ympäristöä että kustannuksia. Katselmuksessa tarkastellaan yrityksen eri prosessien vaiheita, joissa materiaalitehokkuutta voidaan parantaa. Menetelmän avulla käytetty materiaali, jäte, hävikki ja tuotantovirheet vähenevät. Samalla vähennetään ympäristöhaittoja ja ympäristötietoinen yrityskuva paranee.

Suomessa toteutetuilla materiaalikatselmuksilla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä. Hankkeiden toteuttamiseen on mahdollista saada Työ- ja elinkeinoministeriön avustusta jopa 40 % kustannuksista.

Materiaalikatselmus toteutetaan yrityksen ja konsultin yhteistyönä. Katselmuksessa havaittuihin parannuskohteisiin etsitään toimenpide-ehdotuksia, joiden toteutettavuus, säästöpotentiaali ja investointitarpeet arvioidaan. Tutustu materiaalikatselmuksen periaatteisiin myös Motivan www-sivuilla.

Materiaalikatselmuksella kilpailuetua

Motivan laatima materiaalikatselmusten malli käytössä

Asiantuntijamme ovat Motivan hyväksymiä materiaalikatselmusten toteuttajia ja käytämme hankkeissa Motivan laatimaa mallia.

Olemme materiaalien hyötykäytön, kiertotalouden sekä resurssitehokkuuden monialaosaaja. Erilaisia vaikutusarviointeja olemme toteuttaneet jo vuosia. Hyödynnämme tätä erikoisosaamista ja laaja-alaista kokemusta myös materiaalikatselmuksissa. Lisäksi käytettävissämme on monialainen asiantuntijaverkosto niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Toteutamme hankkeet kansainvälisiin standardeihin ja projektinhallinnan parhaisiin käytäntöihin perustuen.
Materiaalikatselmukset ammattitaidolla

Ville Nikkilä
Yksikönpäällikkö, materiaalit
040 516 1828
ville.nikkila@ramboll.fi