dcsimg Materiaalivirtamalli - Flow2Map - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaalivirtamallilla jätevirrat kartalle ja hyötykäyttöön

Materiaalivirtamalli eli Flow2Map on palvelu, jonka avulla kartoitetaan jätevirrat ja edistetään niiden hyödyntämistä materiaalina. 
 

Materiaalivirtamallin ideana on löytää kustannustehokkaat tavat muuttaa jätevirrat materiaaliksi, joka hyödyttää sekä jätteen tuottajaa että materiaalin uusiokäyttäjää. Mallissa käytetään työkaluna Flow2Map-karttasovellusta, jonka avulla voidaan visualisoida kaikki talousalueella esiintyvät materiaalivirrat ja yritykset.

Materiaalivirtamallin hyödyt

Materiaalivirtamallilla saadaan alueelliset jätevirrat minimiin, luodaan uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä saavutetaan asetetut ympäristötavoitteet. Mallin avulla pystytään etsimään kustannuksellisesti kannattavimmat materiaalin hyödyntämisen ratkaisut.

Kenelle mallista on hyötyä

Palvelu sopii esimerkiksi kunnille ja maakunnille alueellisen liiketoiminnan kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun, infratoimialalle, maanrakentamiseen sekä kaikille teollisuuden toimijoille.

Materiaalivirtamalli - kiertotalouden työkalu
 

Lisätietoa

 
Lappeenrannan jäte kiertoon Rambollin materiaalivirtamallilla
Lappeenrannan alueen jäte kiertoon materiaalivirtamallilla

Lue miten Lappeenrannan alueella hyödynnetään materiaalivirtamallia
Materiaalivirtamalli - kiertotalouden työkalu
Materiaalien kierrosta käytäntö (meiltä avaimet onnistumiseen)

Tutustu Flow2Mapin Slideshare-esitykseen

Ota yhteyttä

Ville Nikkilä
Yksikönpäällikkö, materiaalit
040 516 1828
ville.nikkila@ramboll.fi