Materiaalivirtamallilla jätevirrat kartalle ja hyötykäyttöön

Materiaalivirtamalli eli Flow2Map on palvelu, jonka avulla kartoitetaan jätevirrat ja edistetään niiden hyödyntämistä materiaalina.

Materiaalivirtamallilla jäte kiertoon ja hyötykäyttöön

Ota yhteyttä

Ville Nikkilä

Yksikönpäällikkö, materiaalit
P: +358 40 516 1828

Materiaalivirtamallin ideana on löytää kustannustehokkaat tavat muuttaa jätevirrat materiaaliksi, joka hyödyttää sekä jätteen tuottajaa että materiaalin uusiokäyttäjää. Mallissa käytetään työkaluna Flow2Map-karttasovellusta, jonka avulla voidaan visualisoida kaikki talousalueella esiintyvät materiaalivirrat ja yritykset.

Materiaalivirtamallin hyödyt

Materiaalivirtamallilla saadaan alueelliset jätevirrat minimiin, luodaan uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä saavutetaan asetetut ympäristötavoitteet. Mallin avulla pystytään etsimään kustannuksellisesti kannattavimmat materiaalin hyödyntämisen ratkaisut.

Kenelle mallista on hyötyä

Palvelu sopii esimerkiksi kunnille ja maakunnille alueellisen liiketoiminnan kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun, infratoimialalle, maanrakentamiseen sekä kaikille teollisuuden toimijoille.

Lisätietoa

Lappeenrannan alueen jäte kiertoon materiaalivirtamallilla


Lue miten Lappeenrannan alueella hyödynnetään materiaalivirtamallia

Materiaalien kierrosta käytäntö (meiltä avaimet onnistumiseen)


Tutustu Flow2Mapin Slideshare-esitykseen

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut