Luonto, vesistöt ja ekologia

Rambollin biologian, ekologian ja luonnonvara-alan asiantuntijoilta saat palvelua hankkeesi kaikissa vaiheissa. Olemme Suomen johtava toimija luontoon, vesistöön ja ekologiaan liittyvissä suunnittelupalveluissa.

Ota yhteyttä

Sanna Sopanen

Ryhmäpäällikkö, vesistötutkimukset
P: +358 50 3078 579

Kaisa Mustajärvi

Ryhmäpäällikkö, Tampere
P: +358 50 536 0488

Tarja Ojala

Ryhmäpäällikkö, ympäristö- ja luontoselvitykset
P: +358 50 533 7481

Sonja Semeri

Maisema-arkkitehti, maisemaselvitykset ja kulttuuriympäristöselvitykset
P: +358 40 596 5250

Asiantuntijoillamme on kokemusta luontoon ja ekologiaan liittyvistä selvityksistä sekä vaikutusten arvioinneista strategisella tasolla, kaavoituksessa, hanke- ja rakennussuunnittelussa, urakoinnissa ja hankkeen vaikutusten seurannassa.

Toimimme tiiviisti yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Osallistumme aktiivisesti ympäristöasioiden edistämiseen Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla puolueetonta ja riippumatonta asiantuntemusta.
Asiakkaanamme pääset hyödyntämään koko yrityksemme laajaa osaamista, muun muassa melu- ja ilmanlaatuselvityksiä, pohjavesi- ja maaperätutkimuksia, ympäristölakipalveluita sekä sosiaalisten ja ympäristövaikutusten tutkimuksia ja arviointeja.

Luontoon, vesistöön ja ekologiaan liittyvät palvelumme

Ekologinen riskinarviointi

Asiantuntijamme laativat ekologisten riskien arviointeja esimerkiksi pilaantuneiden alueiden kunnostusvaihtoehtojen vertailun tueksi sekä ympäristövaikutusten arviointeihin ja teollisuuslaitosten riskinarviointeihin liittyen. Lisäksi voimme hyödyntää Rambollin asiantuntijaverkostoa ekologissa riskinarvioissa, joita laaditaan uusille kemikaaleille ennen niiden markkinoille tuloa sekä maatalous- ja teollisuuskemikaalien käyttöön liittyvissä riskinarvioissa.

Ekosysteemipalvelut, ekologiset verkostot ja luontopääoma

Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tuottamia hyötyjä ihmiselle. Niiden huomioiminen etenkin maankäytön suunnittelussa on ajankohtaista. Teemme selvityksiä niin maakunta-, yleis- kuin asemakaavatasollekin. Laadimme yrityksille myös strategioita ja vaikutusten arviointeja liittyen ekosysteemipalveluihin ja luonnonvaroihin. Ekologisten verkostojen selvityksiä teemme etenkin maakuntakaavoituksen tueksi, mutta myös yleiskaavatasolla tähän on kasvava tarve.

Vesistötutkimukset

Tuotamme tutkimustietoa vesistöjen nykytilasta ja teemme suunnitelmia vesistöjen tilan kohentamiseksi. Palveluihimme kuuluvat muun muassa veden ja sedimentin laatuun liittyvät tutkimukset, kalastoa ja muuta vesieliöstöä koskevat selvitykset sekä järvi- ja virtavesikunnostusten suunnittelu.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut