Vesistötutkimukset

Vesistötutkimuksen palveluihimme kuuluvat muun muassa veden ja sedimentin laatuun liittyvät tutkimukset, kalastoa ja muuta vesieliöstöä koskevat selvitykset sekä järvi- ja virtavesikunnostusten suunnittelu ja lupahakemusten laadinta.

Vesistötutkimukset ammattitaidolla

Ota yhteyttä

Sanna Sopanen

Ryhmäpäällikkö, vesistötutkimukset
P: +358 50 3078 579

Vesistötutkimuksia ammattitaidolla ja vuosien kokemuksella

Selvitämme vesistön tilaa ja vaikutuksia monipuolisesti tutkimusten ja seurantojen avulla. Tutkimuksin ja selvityksin voidaan tuottaa tietoa vaikutusten arvioinnin tueksi hankkeisiin, lupamenettelyihin sekä alueellista päätöksentekoa varten. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi ELY-keskukset, kunnat ja kaupungit sekä yhdistykset ja yritykset.

Vesistötutkimusten erityisosaamisemme

  • vedenlaatu- ja kuormitusselvitykset sekä seurantavesioikeudelliset lupahakemukset
  • järvi-, virtavesi- ja kalataloudelliset kunnostukset
  • sedimenttitutkimukset
  • sähkö- ja verkkokoekalastukset, koeravustukset
  • kalastustiedustelut
  • vesibiologiset tutkimukset ja seuranta
  • vesialueiden kuvaukset ja luotaukset
  • sukellustutkimukset (mm. linjasukellukset)
  • vesieliöiden vierasainetutkimukset ja biotestit 
  • lintuvesiselvitykset

Vedenlaadun ja vesieliöstön seuranta

Toteutamme asiakkaidemme tarpeisiin kalatalous-, kuormitus- ja pintavesitarkkailuja sekä laadimme tarkkailuohjelmia. Asiantuntijamme tekevät monipuolisesti maa- ja vesialueen biologisia tarkkailuja.

Vesialueiden kunnostus

Palvelualueeseemme sisältyvät niin järvikunnostukset, kalataloudelliset virtavesikunnostukset kuin lintuvesikunnostuksetkin. Suunnittelemme lisäksi luonnonmukaisten kalateiden kunnostuksia.

Vesioikeudelliset lupahakemukset

Laadimme lupahakemuksia esimerkiksi kaapelien ja putkien sijoittamishankkeisiin, ranta-alueiden kuten satamien muutostöihin, ruoppauksiin ja läjityksiin sekä vesistökunnostuskohteisiin.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut