dcsimg Vesistötutkimukset - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesistötutkimukset

Vesistötutkimuksen palveluihimme kuuluvat muun muassa veden ja sedimentin laatuun liittyvät tutkimukset, kalastoa ja muuta vesieliöstöä koskevat selvitykset sekä järvi- ja virtavesikunnostusten suunnittelu ja lupahakemusten laadinta. 
 

Vesistötutkimuksia ammattitaidolla ja vuosien kokemuksella

Selvitämme vesistön tilaa ja vaikutuksia monipuolisesti tutkimusten ja seurantojen avulla. Tutkimuksin ja selvityksin voidaan tuottaa tietoa vaikutusten arvioinnin tueksi hankkeisiin, lupamenettelyihin sekä alueellista päätöksentekoa varten. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi ELY-keskukset, kunnat ja kaupungit sekä yhdistykset ja yritykset.

Vesistötutkimusten erityisosaamisemme

  • vedenlaatu- ja kuormitusselvitykset sekä seurantavesioikeudelliset lupahakemukset
  • järvi-, virtavesi- ja kalataloudelliset kunnostukset
  • sedimenttitutkimukset
  • sähkö- ja verkkokoekalastukset, koeravustukset
  • kalastustiedustelut
  • vesibiologiset tutkimukset ja seuranta
  • vesialueiden kuvaukset ja luotaukset
  • sukellustutkimukset (mm. linjasukellukset)
  • vesieliöiden vierasainetutkimukset ja biotestit 
  • lintuvesiselvitykset

Vedenlaadun ja vesieliöstön seuranta

Toteutamme asiakkaidemme tarpeisiin kalatalous-, kuormitus- ja pintavesitarkkailuja sekä laadimme tarkkailuohjelmia. Asiantuntijamme tekevät monipuolisesti maa- ja vesialueen biologisia tarkkailuja.

Vesialueiden kunnostus

Palvelualueeseemme sisältyvät niin järvikunnostukset, kalataloudelliset virtavesikunnostukset kuin lintuvesikunnostuksetkin. Suunnittelemme lisäksi luonnonmukaisten kalateiden kunnostuksia.

Vesioikeudelliset lupahakemukset

Laadimme lupahakemuksia esimerkiksi kaapelien ja putkien sijoittamishankkeisiin, ranta-alueiden kuten satamien muutostöihin, ruoppauksiin ja läjityksiin sekä vesistökunnostuskohteisiin.

Ota yhteyttä

Sanna Sopanen
Ryhmäpäällikkö, vesistötutkimukset
050 3078 579
sanna.sopanen@ramboll.fi