Pilaantunut maa, pohjavesi ja sedimentti

Maaperän ja pohjaveden suojeluun liittyvä toimintamme tähtää yhteiskunnan elinolojen parantamiseen tunnistamalla erilaiset ympäristö- ja terveysriskit. Tarjoamme maaperä- ja sedimenttitutkimuksia sekä pohjavesiselvityksiä monenlaisiin tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Jarmo Koljonen

Yksikönpäällikkö, Site solutions
P: +358 400 355 217

Ari Simonen

Johtava asiantuntija, Site solutions
P: +358 40 638 6843

Kimmo Järvinen

Toimialapäällikkö, Site solutions
P: +358 40 083 3147

Kim Brander

Johtava asiantuntija
P: +358 40 352 8033

Harri Turkki

Yksikönpäällikkö, maastotutkimukset, Lahti
P: +358 40 531 0173

Erityisosaamisemme sisältää niin tarvittavat tutkimukset, kunnostuksen suunnittelun ja menetelmien valinnan kuin hankkeen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet. Pitkäaikainen ja monipuolinen kokemuksemme viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöstä sujuvoittaa hankkeiden läpivientiä. Käytössämme on laaja eri alojen osaajaverkosto niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Meiltä saat kattavat palvelut yhdestä osoitteesta.

Palvelumme pilaantuneen maan, pohjaveden ja sedimenttien tutkimuksessa

  • Kokonaisvaltaiset pima-hankkeet (tutkimus, suunnittelu, kunnostus)
  • Haitta-ainetutkimukset
  • Riskinarviointi kunnostus- ja tutkimuskohteissa
  • Kunnostamisen suunnittelu ja valvonta
  • Rakennuttamispalvelut
  • Maastotutkimukset

Haitta-ainetutkimukset

Meillä on vuosien kokemus erilaisista pilaantuneisuus- ja haitta-ainetutkimuksista. Tunnemme esimerkiksi Suomen pohjavesialueet ja pohjavesiolosuhteet hyvin aikaisempien toimeksiantojen pohjalta. Hyödynnämme paikkatietoaineistoa rakenne-, kulkeutumis- ja terveysriskimalleja laadittaessa. Teemme haitta-ainetutkimuksia kaikenlaisissa kohteissa, myös rakenteiden haitta-ainetutkimuksia. Käytössämme on sertifioidut näytteenottajat ja kattava maastokalusto näytteenottoon. Näyteanalyyseihin käytämme akkreditoitua ympäristölaboratoriota.

Riskinarviointi kunnostus- ja tutkimuskohteissa

Arvioimme terveysriskejä ja haitta-aineiden kulkeutumista maaperässä, pinta- ja pohjavesissä sekä huokosilmassa yli 30 vuoden kokemuksella. Määritämme tutkimusten sisällön ja laajuuden oikein, tunnistamme mahdolliset ongelmakohdat nopeasti sekä kohdennamme tutkimusten laadun ja määrän tarkoituksenmukaisesti. Suuntaamme hankkeissa voimavarat sinne, missä riskien vähentämisellä saavutetaan suurimmat ympäristönsuojelulliset ja taloudelliset hyödyt.

Kunnostamisen suunnittelu ja valvonta, rakennuttamispalvelut

Asiantuntijamme ovat mukana pilaantuneiden maiden kunnostuksen menetelmäkehityksessä Suomessa. Hyödynnämme aina uusimpia kunnostusmenetelmiä mukaan lukien erilaiset in situ -tekniikat. Menetelmämme sisältävät myös maa-aineksen ja materiaalien hyötykäytön sekä kiertotalouden periaatteet.

Autamme asiakkaitamme hallitsemaan monimutkaisia hankekokonaisuuksia niin kunnostamisen suunnittelussa kuin rakennuttamisvaiheessa. Ympäristöasiantuntijamme ovat nopeasti käytettävissä myös erilaisissa ympäristövahinkotilanteissa ympäri Suomen. Toimimme yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa, jotta saamme parhaat ratkaisut niin kunnostuksen riskinhallintaan kuin menetelmien valintaan ja kunnostuksen jälkeiseen seurantaan ja valvontaan. Tarvittaessa toteutamme myös rakennuttamisvaiheen tarjous- ja sopimusprosessin, projektinjohtamisen sekä rakennustyön valvonnan mukaan lukien muun muassa korjausrakentaminen ja käytöstäpoisto.

Maastotutkimukset

Tarjoamme sertifioituja mittaus-, kairaus- ja näytteenottopalveluita koko Suomen alueella. Hankkeet vaihtelevat yksittäisen omakotitalon pohjatutkimuksesta aina suurien infra- ja tutkimushankkeiden maastotöiden toteuttamiseen. Lue lisää maastotutkimuksistamme

Lisätietoa

ELY-keskusten pilaantuneen maan (pima) tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut organisoitiin uudelleen. Ramboll on yksi valituista puitesopimuskonsulteista.


Lähes sata vuotta Helsingin tavarasatamana palvellut Jätkäsaari muuttuu asuinalueeksi vuoteen 2023 mennessä. Ramboll on mukana alueen ympäristösuunnittelussa.


Jätkäsaaren ympäristö- ja infrasuunnittelu

3D-maaperämalli soveltuu laajojen tutkimusaineistojen esittämiseen ja visualisointiin. Mallinnusta hyödynnetään mm. vedenhankinnassa sekä pilaantuneisuustutkimuksissa riskinarvioinnin tukena.


Video 3D-maaperämallinnuksesta: Äänekosken vedenhankintatutkimukset

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut