dcsimg Ympäristövaikutusten arviointi (YVA/SVA) - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA/SVA)

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tunnistetaan hankkeiden vaikutuksia ja arvioidaan niiden merkittävyyttä. Rambollilla on laaja kokemus erilaisista ympäristöselvityksistä ja ympäristövaikutusten arvioinneista. Tuotamme tietoa päätöksentekoa varten. 
 
 

YVA-menettelyä edellytetään hankkeista, joista saattaa aiheutua merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. YVA:ssa arvioidaan vaikutuksia mm. ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön, luonnonvaroihin ja maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Tavoitteena on lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun. Ympäristölupa voidaan hakea ja myöntää vasta, kun vaikutukset on arvioitu. -> Lisätietoa YVA-lainsäädännöstä

YVA-osaamista vuosien kokemuksella

Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus ympäristövaikutusten arvioinneista (YVA) ja erilaisten hankevaihtoehtojen vertailusta. Ramboll on ollut mukana kehittämässä monitavoitearviointimenetelmiä IMPERIA-hankkeessa ja ottanut ne käyttöön ensimmäisten joukossa. Laaja-alainen osaamisemme kattaa mm. teollisuuslaitokset, vesi- ja jätehuoltohankkeet, infrahankkeet kuten energiantuotannon ja energiansiirron hankkeet, liikenneväylät, satamat ja terminaalit sekä kaavojen ympäristövaikutusten selvittämisen. Rambollista löytyy osaaminen myös ympäristövaikutusten arviointiin usein liittyvään tekniseen suunnitteluun, kaavoitukseen sekä suunnitelmien visualisointiin.

Toteutamme ympäristövaikutusten arvioinnin ja suunnittelun vuorovaikutteisesti, yhteistyössä hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja kansalaisten kanssa. Tärkeä osa suunnittelutyötämme on etsiä keinoja ja toimenpiteitä, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä ja lieventää. Laadukkaasti toteutettu ympäristövaikutusten arviointi edesauttaa hankkeen lupien saantia ja toteutusta. Toteutamme hankkeita Suomessa sekä globaalisti kansainvälisen Ramboll-konsernin asiantuntijaverkoston avulla. -> Our EIA services in English.

YVA-erityisosaamisemme

 • Arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laadinta
 • Neuvottelut, yleisö- ja ryhmätilaisuudet sisältäen valmistelun ja muistioiden laadinnan
 • Luontoselvitykset sekä maisemaselvitykset ja -analyysit
 • Sosiaalisten vaikutusten ja terveysvaikutusten arvioinnit sekä tiedon hankintaan liittyvät ryhmähaastattelut, työpajat, asukaskyselyt ja vuorovaikutussuunnitelmat
 • Melun, tärinän ja päästöjen mittaukset, laskennat ja leviämisen arvioinnit
 • Riskien tunnistaminen ja arviointi
 • Hankkeiden luvan haun valmistelut ja lupa-asiakirjojen laadinnat

   YVA-referenssejämme

    

   Lisätietoa

    
   Hyvä YVA-palkinto Helsingin Energialle

   Biopolttoaineen käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa

   Ota yhteyttä

   Joonas Hokkanen
   Johtava asiantuntija
   0400 355 260
   joonas.hokkanen@ramboll.fi
   Antti Lepola
   Johtava asiantuntija
   040 588 7557
   antti.lepola@ramboll.fi
   Eero Parkkola
   Yksikönpäällikkö, YVA ja vesistö
   0400 742 271
   eero.parkkola@ramboll.fi