dcsimg Blominmäen jätevedenpuhdistamo - Ramboll Finland Oy
    
|
Blominmäkeen valmistuu vuonna 2020 jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa yli 540 000 asukkaan jätevesistä
Projektitiedot
Asiakas: Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Aikataulu: 2013-2020

Palvelumme
Infran rakennuttaminen
Vedenjakelu- ja jätevesiverkostot
Veden ja jäteveden käsittelyprosessit ja laitokset

Projektiryhmä
Juha Varpula
Juha Viitanen
Kai Vakkila
Mauno Napari

Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Espoo ¤

Blominmäkeen valmistuu vuonna 2020 uusi jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa jatkossa jopa yli 540 000 asukkaan jätevesistä. Jätevedenpuhdistamossa käsitellään Espoon ja Kauniaisten jätevesien lisäksi Kirkkonummen, Siuntion, Länsi-Vantaan ja mahdollisesti myös Vihdin jätevedet.

Blominmäen laitos korvaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon, jonka puhdistuskapasiteetti ei enää riitä kasvaneen asukasmäärän ja ravinnekuormituksen tarpeisiin. Myös ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän jätevesien määrää.

Ramboll toimii Blominmäen jätevedenpuhdistamon pääsuunnittelijana. Rambollin kumppaneina laitoksen suunnittelussa toimivat FCG ja Kalliosuunnittelu. Ramboll vastaa myös Blominmäen jätevedenpuhdistamon alueen vesihuollon yleissuunnittelusta rakentamisen aikana ja lopullisessa tilanteessa sekä Blominmäen asuinalueen vesihuollon yleissuunnittelusta. Laadimme lisäksi runkovesijohtoyhteyksien esiselvityksen Länsi-Espooseen.

Ramboll toimii myös rakennuttamisen asiantuntijana jätevedenpuhdistamon urakkajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Osallistumme rakentamisen valmisteluun mm. tekemällä ehdotuksen hankkeen eri toteutusvaihtoehdoista, avustamalla projektin organisoinnissa ja yleisaikataulussa, laatimalla tarjouspyyntöasiakirjoja, tarjousvertailuja ja urakkasopimuksia sekä osallistumalla julkiseen hankintaan liittyviin rakennuttamisen asiantuntijatehtäviin.

Herkkä Itämeri vaatii tiukat puhdistustavoitteet

Jätevedenpuhdistamon prosessialtaat ja suurin osa muista toiminnoista sijoitetaan maan alle louhittaviin luoliin. Päivittäin uudessa laitoksessa puhdistuu 150 000 kuutiota jätevettä. Laitoksen ja siihen liittyvien viemäröintijärjestelyjen arvioidut rakentamiskustannukset ovat 240 miljoonaa euroa.

Itämeren herkän ekosysteemin takia jätevedenpuhdistamon tavoitteena on puhdistaa yli 96 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista, yli 96 prosenttia orgaanisesta aineesta ja yli 90 prosenttia typestä. Puhdistustavoitteet ovat selvästi tiukemmat kuin EU-direktiivien vaatimukset ja HELCOM:n (Helsinki Commission) suositukset.

Katso yleiskuva Blominmäen siirtotunneleista (pdf)