dcsimg Etelä-Suomen junaliikenteen (ESSI) kehityskuva - Ramboll Finland Oy
    
|
Ramboll laati yhteistyössä Proxion Plan Oy:n kanssa liikenteen kysyntäennusteet, rataverkon ja junatarjonnan mallintaminen, kalustokiertojen pelisäännöt sekä aikataulut vuosille 2025 ja 2040.
Projektitiedot
Asiakas: Liikennevirasto ja HSL
Aikataulu: 2015-2016

Palvelumme
Raideliikenne ja rata

Etelä-Suomen junaliikenteen (ESSI) kehityskuva

Helsinki-Lahti, Helsinki-Riihimäki ja Helsinki-Karjaa -rataosuudet sekä yhteydet Tampereelle ja Turkuun ¤

Etelä-Suomen junaliikennettä on käsitelty kokonaisuutena koko liikennejärjestelmätason selvityksissä sekä pilkottuna yksittäisissä kohdekohtaisissa selvityksissä. Etelä-Suomen kauko-, lähi- ja tavarajunaliikenteestä ei ollut olemassa yhtenäistä selvitystä, miten liikenteen lisääminen ja maankäytön kehittyminen vaikuttavat junaliikenteen kokonaisuuteen.

Hankkeessa laadittiin koko Etelä-Suomen junaliikenteen simulointitarkastelu, jonka perusteella arvioidaan junaliikenteen toimenpiteet eri ajankohdissa. Simulointitarkastelua varten laadittiin kehityskuva, johon sisällytettiin mm. matkustajamääräarviot, kysyntäennusteen muutokset, raideverkon mallinnus, aikatauluskenaariot ja raideverkon ongelmakohtien analyysi.

Rambollin rooli projektissa oli laatia yhteistyössä Proxion Plan Oy:n kanssa liikenteen kysyntäennusteet, rataverkon ja junatarjonnan mallintaminen, kalustokiertojen pelisäännöt sekä aikataulut vuosille 2025 ja 2040. Lisäksi tilanteisiin laadittiin toimivuustarkastelut ja häiriötilanneanalyysit simuloimalla.

Jukka-Pekka Pitkänen
Jukka-Pekka Pitkänen
Johtaja, Urban-sektori
+358 40 738 4190
jukka-pekka.pitkanen@ramboll.fi