dcsimg Olympiastadionin LVIA-ja sähkösuunnittelu - Ramboll Finland Oy
    
|
Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus
Projektitiedot
Asiakas: HKR-Rakennuttaja
Arkkitehti: Työyhteenliittymä K2S ja NRT
Aikataulu: 2019
Pinta-ala: 41 000 brm² (sis. 19 000 brm² uudistilat)

Palvelumme
Talotekninen suunnittelu

Projektiryhmä
Juha Pihlajamäki
Seppo Mäki-Pollari
Hannu Martikainen
Juha Åberg
Erkki Hakanen

Olympiastadionin LVIA-ja sähkösuunnittelu

Helsinki ¤

Ramboll vastaa Olympiastadionin perusparannuksen LVIA- ja sähkösuunnittelusta sekä toimii samalla koko hankkeen talotekniikan pääsuunnittelijana. Projektin lähtökohtana on, että Olympiastadionin kaikki LVIAS-tekniset järjestelmät nykyaikaistetaan ja saatetaan energiankulutukseltaan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Perusparannuksen tarveselvitys käynnistettiin alkuvuonna 2012 ja hankkeen varsinainen suunnittelu alkoi vuonna 2015. Talotekninen suunnittelu toteutetaan tietomallintamalla. Mallia hyödynnetään kaikilla suunnittelun, rakentamisen, energialaskennan ja ylläpidon osa-alueilla. Koko kohde on laserkeilattu, ja siitä saatu data on yhdistetty rakennuksen tietomalliin. Näin mallista nähdään rakennuksen nykyinen tilanne, säilytettävien rakenteiden sijainti ja muut suunnittelun kannalta olennaiset tiedot.

Helsingin Olympiastadion on rakennussuojelulailla suojeltu rakennus. Se on arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen ja rakennushistoriallisesti arvokas funkkisrakennus, jonka perusparannustyö tehdään tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa. Tämä tarkoittaa, että erityisesti talotekniikan linjaukset ja sijoittelu tulevat edellyttämään runsasta panostusta LVIAS-suunnitteluun.

Perusparannuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2018. 

Ramboll on vastannut myös mm. seuraavien kansallisesti merkittävien kohteiden LVIA- tai sähkösuunnittelusta: Ateneum, Kansallisteatteri, Kansallismuseo, Eläintieteellisen museo, Lapinlahden sairaala ja Svenska Teatern. Olemme suunnitelleet talotekniset ratkaisut myös useiden ministeriöiden peruskorjauskohteisiin.