dcsimg Helsingin ratapihan liikenneselvitykset - Ramboll Finland Oy
    
|
Projektitiedot
Asiakas: Liikennevirasto
Aikataulu: 2012 - 2015

Palvelumme
Raideliikenne ja rata

Helsingin ratapihan liikenneselvitykset

Helsinki ¤

Helsingin ratapihan kehittämisen tavoitteena on parantaa ratapihan toimintaa ja vähentää liikenteen häiriöherkkyyttä.

Hankkeessa Ramboll käytti ainutlaatuisia arviointimenetelmiä Helsingin ratapihan toiminnalliseen kehittämiseen. Uudenlaisten menetelmien avulla selvitettiin toiminnallisia ratkaisuja Suomen ruuhkaisimman ja tärkeimmän ratapihan operatiivisiin ja aikataulullisiin haasteisiin. Suomen rataverkko on harvempi kuin suuri osa Euroopan rataverkosta ja koostuu suurimmalta osaltaan yksinkertaisista raiteista, minkä takia yleisesti käytössä oleet kapasiteetin ja aikataulun arviointimenetelmät eivät sovi suomalaisiin olosuhteisiin ilman kalibrointia.

Arviointimenetelmiä kalibroitiin ja sovellettiin Helsinkiin. Niitä hyödyntäen laadittiin vaikutusanalyysi eri radan linjausvaihtoehdoille. Arviointikriteereinä pidettiin ratakapasiteettiä, aikataulun täsmällisyyttä ja liikenteen toiminnallisuutta ratapihalla. Lopputuloksena saatiin selkeä ja kvantitatiivinen arviointimateriaali, jolla asiakas voi helposti määrittää tehokkaimmat linjaus- ja aikatauluparannukset olemassa olevaan ratapihaan.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Proxion Plan Oy:n kanssa.

Jukka-Pekka Pitkänen
Jukka-Pekka Pitkänen
Johtaja, Urban-sektori
+358 40 738 4190
jukka-pekka.pitkanen@ramboll.fi