dcsimg Keski-Suomen uusi sairaala Nova - Ramboll Finland Oy
    
|
Havainnekuva sairaalan julkisivusta
Projektitiedot
Asiakas: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Arkkitehti: JKMM Arkkitehdit
Aikataulu: 2013-2020
Pinta-ala: 108 500 brm2

Palvelumme
Sähkösuunnittelu
Kiinteistöjen rakennuttaminen
Rakennetekniikka

Projektiryhmä
Jyrki Lahtinen
Hannu Pellinen
Esa Ikäheimonen

Keski-Suomen uusi sairaala Nova

Jyväskylä ¤

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen rakennetaan täysin uusi keskussairaala, joka pyritään ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2020. Sairaalan tiloista suurin osa varataan erikoishoidon käyttöön ja loput Jyväskylän perusterveydenhuollolle.

Hankkeen tavoitteena on muuttaa niin rakenteellisia kuin logistisiakin ratkaisuja terveydenhuollon tehostamiseksi sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integroimiseksi. Siksi terveydenhuollon eri toiminnot ja lääketieteelliset erikoisalat sijoitetaan yhä parempaa yhteistyötä ja helpompaa kommunikointia ajatellen. Lisäksi tavoitteena on kehittää terveydenhuollolle sopivat ICT-ratkaisut.

Sairaalan toiminnot on jaettu neljään osaan: kuumaan sairaalaan, toimistoon, hotelliin ja tukitoimintoihin. Kuumassa sairaalassa sijaitsee leikkaussalit, päivystys, tehohoito ja diagnostiikka. Toimisto-osassa ovat vastaanottohuoneet ja hoitohenkilökunnan työtilat. Potilaspaikat sijaitsevat hotellissa ja laboratoriot, välinehuolto, apteekki ja logistiikka tukitoiminnoissa.

Koko sairaalan suunnittelun lähtökohtana on tukea potilaan tarpeista lähtevää hoitoa.

Hankkeen lopputulos

 • 368 sairaansijaa
 • 10 synnytyssalia
 • 32 teho- ja valvontapaikkaa
 • 24 leikkaussalia
 • 12 pientoimenpide- ja skopiahuonetta
 • 215 vastaanottohuonetta
 • 75 päiväsairaalapaikkaa
 • 3 sädehoidon bunkkeria
 • 3 magneettikuvaushuonetta
 • ICT-tila
 • Apteekin lääkevalmistustilat

Erityistä

Uusi keskussairaala suunnitellaan ja toteutetaan Terve Talo -kriteereiden mukaisesti, joilla varmistetaan uuden sairaalan puhdas ja turvallinen ympäristö sairaalan kaikille käyttäjille. Lisäksi tavoitteena on kehittää terveydenhuollolle sopivia ICT-ratkaisuja.

 

Lue lisää sairaala Novasta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sivuilta.Lisää projektista