dcsimg Pihkovan vesihuoltojärjestelmän saneeraus - Ramboll Finland Oy
    
|
Pihkovan vesihuoltojärjestelmän saneeraus
Projektitiedot
Asiakas: Pihkovan vesilaitos

Palvelumme
Rakennuttaminen
Vedenjakelu- ja jätevesiverkostot

Projektiryhmä
Natalia Kallio
Kai Vakkila

Pihkovan vesihuoltojärjestelmän saneeraus

Pihkova, Venäjä ¤

Pihkovan vesilaitos Venäjällä, 70 km itään Viron rajalta, aloittaa investointiohjelman vesihuoltojärjestelmän saneeraamiseksi. Ramboll on mukana hankkeessa: Ramboll Finland kouluttaa vesilaitoksen investointiohjelman toteuttamisorganisaation, päivittää investointiohjelman, laatii tarjouspyyntöasiakirjat ja auttaa vesilaitosta tarjouskilpailun järjestämisessä ja tarjousten evaluoinnissa sekä toimii FIDIC-insinöörinä ja valvoo rakennustöitä.

Vesilaitoksen investointiohjelma kattaa sekä puhdasvesijärjestelmän että jätevesijärjestelmän saneerauksen ja sisältää pohjavedenottamon, vedenpuhdistuslaitoksen ja siirtolinjojen rakentamisen sekä jätevesipuhdistamon ja viemäriverkoston saneerauksen. Hankkeeseen osallistuvat Ramboll Finlandin lisäksi Ramboll Denmark ja ZAO Ramboll (Russia). Lisäksi paikallisena asiantuntijana toimii Aqua-Delta Pietarista.

Investointiohjelman arvo on yli 20 miljoonaa euroa, ja se rahoitetaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin lainalla ja Pohjoisen ulottuvuuden ympäristörahaston tukirahalla. Ohjelma toteutetaan muutaman hankinta- ja urakkasopimuksen kautta: toimittajat ja urakoitsijat valitaan kansainvälisen tarjouskilpailun avulla.

Pihkovan vesilaitos on kunnallinen yritys joka tarjoaa vesihuoltopalvelut sekä kotitalouksille että teollisuudelle Pihkovan kaupungissa ja Pihkovan läänissä.

Kai Vakkila
Johtaja, vesi
+358 40 550 4177
kai.vakkila@ramboll.fi