dcsimg Ratayhteyden Ylivieska-Kontiomäki-Vartius kehittäminen - Ramboll Finland Oy
    
|
Projektitiedot
Asiakas: Liikennevirasto
Aikataulu: 2015-2016

Palvelumme
Raideliikenne ja rata

Ratayhteyden Ylivieska-Kontiomäki-Vartius kehittäminen

Pohjois-Suomi ¤

Vartiuksen Kontiomäen kautta Ylivieskaan ja edelleen Kokkolan satamaan yhteysvälillä kaksi vaihtoehtoista kuljetusreittiä: toinen kulkee Kontiomäeltä Oulun ja toinen Iisalmen kautta. Yhteysvälillä kuljetetaan mm. Venäjän rautapelletin kuljetuksia Kokkolan satamaan ja Raahen terästeollisuudelle. Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli mahdollistaa pitkien transitojunien liikennöinti Oulun ja Kokkolan sataman välillä. Toinen keskeinen tavoite oli mahdollistaa henkilöjunaliikenteen nopeuden nosto suurimmalla osalla yhteysväliä 200 kilometriin tunnissa. Tällöin henkilöjunaliikenteen ja tavaraliikenteen nopeusero kasvaa, mikä lisää junien kohtaamis- ja ohitustarvetta sekä välityskyvyn tarvetta.

Työssä  laadittiin tavara- ja henkilöliikenteen ennusteet reittivaihtoehtojen mukaiselle rataverkolle, arvioitiin vaihtoehtojen liikenteellisen toimivuuden edellyttämiä  liikennepaikkamuutoksia, vaihtoehtojen liikenteellisiä vaikutuksia, kysyntäriskejä ja vaikuttavuutta  asetettujen tavoitteiden suhteen. Hankevaihtoehdoille laadittiin kannattavuuslaskelmat ja kannattavuuden herkkyyttä arvioitiin  mm. transitoliikenteen määrän ja Talvivaaran kaivostoiminnan jatkumisen suhteen.

Pekka Iikkanen
Projektipäällikkö,liikenne-ja kuljetustalous
+358 40 5848 044
pekka.iikkanen@ramboll.fi