dcsimg Ruha-Lapua -kaksoisraide, rata- ja rakentamissuunnitelmat - Ramboll Finland Oy
    
|
Ruha-Lapua-kaksoisraidesuunnitelma
Projektitiedot
Asiakas: Liikennevirasto
Aikataulu: Suunnittelu: 2012-2014, rakentaminen: 2014-2016

Palvelumme
Raideliikenne ja rata

Ruha-Lapua -kaksoisraide, rata- ja rakentamissuunnitelmat

Lapua ¤

Ruha-Lapua-rataosuudella kaksoisraide parantaa Seinäjoki-Oulu-radan liikennöitävyyttä ja turvallisuutta.
Rambollin rooli projektissa oli toteuttaa maastomittaukset ja pohjatutkimukset sekä laatia rata- ja rakentamissuunnitelmat, tehdä työvaihesuunnittelu sekä laatia riskikartoitus.

Kyseessä on noin 11 km pitkän kaksoisraideosuuden suunnittelu. Tehtävä sisälsi ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisen lisäksi kaksoisraidesuunnittelun sekä nykyisen raiteen kunnostuksen suunnittelun, Lapuan liikennepaikan parantamissuunnittelun ja tasoristeysten poistosuunnittelun.

Suunnitelmat sisältävät raiteistogeometrian, päällysrakenteen ja ratasähköistyksen suunnittelun nykyiselle raiteelle sekä uudelle kaksoisraiteelle. Lapuan liikennepaikalla ratasuunnitelman kanssa samanaikaisesti Lapuan kaupunki toteutti asemakaavamuutoksen, joka yhteensovitettiin ratasuunnitelman kanssa. Seinäjoki-Oulu ratahanke sisältyy TEN-T-verkkoon, joka edellytti Lapuan liikennepaikalla YTE-vaatimusten mukaisten esteettömyysratkaisujen suunnittelun ja toteuttamisen. Lapuan liikennepaikalle suunniteltiin raiteistomuutosten ohella tarvittavat laitureiden, asemaympäristön sekä opastus- ja kuulutusjärjestelmien muutokset.
 
Tehtävä sisälsi myös mm. pohjanvahvistusten (esikuormitukset ja paalulaatat), tasoristeysten poiston tiejärjestelyjen, meluselvitysten, maisema- ja ympäristötöiden sekä siltojen ja tukimuurien suunnittelun.

Markku Salo, Ramboll Finland
Markku Salo
Toimialapäällikkö, rautatiet,tie-, katu-ja aluetekniikka
+358 400 711 261
markku.salo@ramboll.fi