dcsimg Suurpellossa kaupunki ja luonto kohtaavat - Ramboll Finland Oy
    
|
Suurpellossa luonto kohtaa kaupungin. Kuva: Tietoa Finland Oy
Projektitiedot
Asiakas: Espoon kaupunki

Palvelumme
Sillat ja erikoisrakenteet
Geotekniikka
Maisemasuunnittelu
Liikennesuunnittelu
Tie-, katu- ja aluesuunnittelu
Laboratoriopalvelut
Geotekniikka
Hulevesien hallinta
Vesivarat ja vedenhankinta
Pilaantunut maa, pohjavesi ja sedimentti
Rakennetekniikka

Suurpellossa kaupunki ja luonto kohtaavat

Espoo ¤

Ramboll on osallistunut Suurpellon suunnitteluun laajalla osaamisella. Olemme olleet mukana alueen kaavoitustyössä sekä katujen, kunnallistekniikan ja jätteenkeräys-järjestelmän sekä näiden pohjarakenteiden suunnittelussa. Olemme vastanneet vesihuollon, kevyen liikenteen, liikenteenohjauksen ja pysäköinnin suunnittelusta.

Alueen rakennettavuutta olemme selvittäneet maasto- ja laboratoriotutkimuksilla ja koerakenteilla. Kädenjälkemme näkyy alueen maisemallisten elementtien kuten puistojen ja lähiympäristön ilmeessä sekä taitorakenteiden, kuten siltojen, paalulaattojen ja meluesteiden suunnittelussa.

Suurpellossa vettä hyödynnetään niin luonnonvarana kuin vetonaulanakin. Hulevedet johdetaan asuinalueelta Lukupuroon, jonka uoman siirtäminen tehtiin suunnitelmamme mukaan. Puron kosteikkoalueet hidastavat veden virtaamista, ja suuret nurmialueet toimivat tulvavesien keräysaltaina.

Simo Koivuniemi
Simo Koivuniemi
Johtava konsultti,suunnittelupäällikkö, kunnallistekniikka ja aluesuunnittelu
+358 400 906 684
simo.koivuniemi@ramboll.fi