dcsimg Tampereen maauimalan talotekniikan ja vedenkäsittelyratkaisujen suunnittelu - Ramboll Finland Oy
    
|
Projektitiedot
Asiakas: Tampereen kaupunki
Aikataulu: 2015-2017

Palvelumme
Talotekninen suunnittelu
Veden ja jäteveden käsittelyprosessit ja laitokset

Projektiryhmä
Eerik Mäkitalo
Risto Mäki

Tampereen maauimalan talotekniikan ja vedenkäsittelyratkaisujen suunnittelu

Tampere ¤

Ramboll suunnittelee Tampereen maauimalan talotekniikan ja vedenkäsittelyn ratkaisut. Maauimalan allasvedet lämpiävät poikkeuksellisen energiatehokkaasti kaukojäähdytyksen paluuveden avulla.

Lämpöpumppulaitos hyödyntää kaukojäähdytyksen paluuvettä lämmön tuotannossa, mikä alentaa merkittävästi rakennuksen elinkaaren aikaisia kustannuksia. Talvikaudella lämpöä saadaan samalla periaatteella viereisen uimahallin tarpeisiin. Molemmissa kohteissa tukilämmitysmuotona toimii kaukolämpö.

Kesällä maauimala puolestaan tuottaa kaukojäähdytysvettä, jota käytetään hyödyksi tarkoitukseen sopivissa Kaukolämpölaitoksen kiinteistöissä, ei kuitenkaan uimahallissa.

Maauimalan vedenkäsittely perustuu painehiekkasuodatukseen. Allaskemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä hyödynnetään vieressä sijaitsevan Tampereen uintikeskuksen vuonna 2015 perusparannettuja kemikaalitiloja.

Käyttäjien toiveet huomioitiin maauimalan suunnittelussa. Toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin avoinna olevan maauimalan myötä uintikeskuksen toiminnasta tulee aidosti ympärivuotista. Maauimala avataan käyttäjille vuonna 2017.