dcsimg Lannoite- ja typpihappotehtaiden ympäristölupahakemus - Ramboll Finland Oy
    
|
Lannoite- ja typpitehtaan ympäristölupahakemus, Yara
Projektitiedot
Asiakas: Yara Suomi Oy
Aikataulu: 2014-2016

Palvelumme
Teollisuuden ympäristöpalvelut
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA/SVA)
Luonto, vesistöt ja ekologia
Pilaantunut maa, pohjavesi ja sedimentti
Teollisuuden turvallisuuspalvelut
Ilmanlaatu
Akustiikka ja melu

Lannoite- ja typpihappotehtaiden ympäristölupahakemus

Uusikaupunki ¤

Ympäristölupahakemus laadittiin yhteistyössä Yaran HSEQ-asiantuntijoiden sekä eri osastojen avainhenkilöiden kanssa. Rambollin asiantuntijoiden rooli oli hakemusprosessin organisointi ja aikataulutus sekä vuoropuhelu lupaviranomaisen ja valvovan ympäristöviranomaisen kanssa hankkeen edetessä. Kokosimme lopullisen lupahakemuksen prosessin päätteeksi.

Toteutimme lisäksi lupahakemukseen tarvittavat selvitykset:

  • BAT-selvitys, jossa tehtaiden toimintaa verrattiin suhteessa julkaistuihin BAT-päätelmiin
  • direktiivilaitokselta vaadittava maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys
  • vesistöselvitys, jossa arvioitiin tehtaiden purkuputken vesistökuormitusta merialueelle
  • vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden selvitys muodostuvista jätevesistä
  • melumallinnus ja päästömittaukset
Ympäristölupaprosessin aikana tehtaiden jäähdytysvesikanaaliin kohdistuvien päästöjen riskinarviointi osoittautui tarpeelliseksi. Riskinarvioinnissa kartoitimme jätevesikanaaleihin kohdistuvat vuotoriskit ja hallintamenetelmät sekä esitimme toimenpiteet riskien pienentämiseksi. Toteutimme lisätyönä myös tehtaiden hulevesimallinnuksen, jolla saatiin tärkeää tietoa muun muassa vesien hallinnasta ja ravinnetaseesta, ja samalla mahdollistettiin typpipäästöjen vähentäminen.

Lisäksi toteutimme erillisenä projektina lainsäädäntökatsauksen toimintaa koskevasta ympäristölainsäädännöstä ja velvoitteista sekä energiakatselmuksen tehtaiden energian käytöstä ja energiatehokkuudesta. Kaikkia lupaprosessin aikana ja sen jälkeen toteutettuja lisäselvityksiä pystytään hyödyntämään lupaprosessissa, ja niiden tulokset ovat tärkeää tietoa viranomaiselle tehtaiden toiminnasta.

Jaana Huuhko, ympäristökonsultointi
Jaana Huuhko
Projektipäällikkö, ympäristökonsultointi
040 583 1372
jaana.huuhko@ramboll.fi