dcsimg Kehitysvammaisten asumisen ohjelman arviointi asumisratkaisujen osalta - Ramboll Finland Oy
    
|
Rambollin johdon konsultointi arvioi keväällä 2016 Kehas-ohjelman toteutumista asumisratkaisujen osalta ympäristöministeriön toimeksiannosta.
Kuva: Pekka Elomaa
Projektitiedot
Asiakas: ympäristöministeriö
Aikataulu: 2015-2016

Palvelumme
Arvioinnit & selvitykset

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman arviointi asumisratkaisujen osalta

¤

Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas) edisti kehitysvammaisten henkilöiden asumista ja sitä tukevia palveluita vuosina 2010-2015. Taustalla oli tarve lisätä kehitysvammaisille soveltuvia asuntoja, jotta he voivat muuttaa pois lapsuudenkodeistaan ja kehitysvammalaitoksista. Tavoitteena oli kehittää kehitysvammaisten henkilöiden asumisesta nykyistä yksilöllisempää ja monimuotoisempaa. Rambollin johdon konsultointi arvioi keväällä 2016 Kehas-ohjelman toteutumista asumisratkaisujen osalta ympäristöministeriön toimeksiannosta. Kumppaniyrityksiämme arvioinnissa olivat Ennora ja EvalDo.

Keskeisiä tarkastelukohteita arvioinnissa olivat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) myöntämien investointiavustusten rooli ohjelman toteutuksessa sekä asumisen ja asumispalvelujen kehittämistarpeiden kartoitus vuosille 2016–2020. Aineistona hyödynnettiin valtio-, kunta- ja järjestötoimijoiden sekä kehitysvammaisten ihmisten ja heidän omaistensa haastatteluita sekä dokumentteja, tilastoja ja sosiaalista mediaa.

Arvioinnin tulokset osoittivat Kehas-ohjelman tavoitteiden saavan laajaa tukea, mutta toteutuneen vaihtelevasti. ARA:n rahoituksella tuotettiin ohjelmakaudella yli 2 500 asuntoa kehitysvammaisille henkilöille, mikä täytti ohjelman määrälliset tavoitteet, mutta asunnot eivät kaikilta osin vastaa asukkaiden yksilöllisiä tarpeita. Asumiseen liittyvät palvelut eivät ole kehittyneet samaa tahtia laitosasumisen purun ja uuden asuntotuotannon kanssa.

Tutustu arviointiraporttiin Yksilölliseen ja monimuotoiseen asumiseen.

Risto Karinen
Manager, Ramboll Management Consulting
+358 50 535 1820
risto.karinen@ramboll.fi