dcsimg Polarled: Ennätyksiä rikkova merenalainen kaasuputki ylittää napapiirin - Ramboll Finland Oy
    
|
The world largest pipelay vessel will install the record breaking 36
Allseas
Projektitiedot
Asiakas: Statoil
Aikataulu: 2016

Palvelumme
Ympäristösuunnittelu
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA/SVA)
Geofysikaalinen ja geotekninen suunnittelu
Työhygieeniset selvitykset
Terveys, turvallisuus ja ympäristö (HSE)
Koneenrakennus
Merenalaiset putket
Tekninen turvallisuus ja työsuojelu
Rakenne- ja yhdyskuntatekniikka

Projektiryhmä
Lars Eriksen
Jørn Bo Larsen

Polarled: Ennätyksiä rikkova merenalainen kaasuputki ylittää napapiirin

Norja ¤

Polarled Development-kaasuputki kulkee 481 kilometriä Norjanmeren alla rikkoen useita ennätyksiä.  Polarled-hankkeen ansiosta asukkaat Manner-Euroopassa ja Isossa-Britanniassa saavat lähitulevaisuudessa energiaa turvallisesti ja luotettavasti. Aiemmin NSGI (Norwegian Sea Gas Infrastructure project) -projektina tunnettu kaasuputki ulottuu Aasta Hansteen kaasukentästä Nyhamnan kaasulaitokseen Norjassa.

Epätasainen merenpohja

Statoilin johtamassa projektissa halkaisijaltaan 36 tuuman putki asennetaan 1265 metrin syvyyteen, mikä on syvemmällä kuin koskaan aiemmin missään muualla maailmalla tehdyssä syvänmeren asennuksessa. Uusi kaasuputki vedetään epätasaista, muinaisten jäävuorten uurtamaa merenpohjaa pitkin.

Rambollin vastuulla oli reitin optimointi erittäin vaikean ja epätasaisen pohjamaaston halki; tehtäviin kuului myös merenpohjan käsittelyn suunnittelu putken asennusta varten. Lisäksi työhön kuului syvänmeren asennuksen arviointi ja koneenrakennussuunnittelua.

Rantautumispaikan rakentaminen 

Polarled-kaasuputken reitti kulkee kapean Bjørnsundetin salmen kautta rinnakkain siellä jo ennestään olevien putkistojen kanssa.   Putkilinja suunniteltiin seuraamaan salmen muotoja mm. kulmakappaleiden avulla.

Paikassa, jossa kaasuputki nousee mantereelle, käytettiin Front End Engineering Design (FEED) –suunnittelua, johon sisältyi rantapenkereen stabiliteetin sekä alkuperäisen putkenvetämisoperaation vaatimusten arviointi.

Kaasuputken yhdistäminen

Ramboll on arvioinut putkien yhdistämisoperaatiota kauko-ohjattujen laitteiden avulla. Ramboll vastasi lisäksi Aasta Hansteen kaasujohdon päätemoduulin ja T-liitosyksikköjen suunnittelusta. Lisäksi työhön sisältyi merenalaisten geoteknisten rakenteiden suunnittelu ja olemassa olevien putkilinjojen risteyskohtien suunnittelu.

Rambollin palveluihin kuuluivat lisäksi:

  • Terveys, turvallisuus ja ympäristö eli HSE-hallinto, johon kuului vaaratekijöiden tunnistamiseen liittyviä seminaareja ja kvantitatiivinen riskianalyysi
  • Koordinointitukea Statoilille Aasta Hansteen ja Nyhamnan projektien sekä niihin liittyvien kaasuputkihankkeiden välille
  • Tukea Statoilille kaasuputken ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tekemiseksi merenalaisen putkilinjan osalta

Monitieteellinen projektiryhmä

FEED-tutkimus tehtiin Rambollin Kööpenhaminan toimistossa Norjan ja Intian toimistojemme arvokkaalla tuella. Apply Nemo oli alihankkijana vastuussa vedenalaisista rakenteista.

Ramboll jatkaa työtä projektin yksityiskohtaisen suunnittelun parissa vuoden 2016 loppuun asti.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA): Ainutlaatuisen syvänmeren luonnon suojeleminen

Lars Eriksen, Projektipäälikkö
Lars Eriksen
Principal Project Manager
+45 5161 8777
lae@ramboll.com
www.ramboll.com