dcsimg Uramahdollisuudet - Ramboll Finland Oy
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uramahdollisuudet

Hyvät tuloksemme syntyvät ammattitaitoisten ja innovatiivisten rambollaisten työn kautta. Me rambollaiset sitoudumme itsemme ja työyhteisömme jatkuvaan kehittämiseen.

 
 

Lähtökohtana osaava, innostunut henkilökunta

Olemme asettaneet korkeat tavoitteet työntekijöidemme osaamisen kehittämiseen, sillä Ramboll pystyy kehittymään ja menestymään yrityksenä vain ja ainoastaan, kun työntekijämme kehittyvät henkilökohtaisella tasolla. Työntekijöidemme osaamisen avulla voimme luoda merkittäviä ja innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä yrityksestä entistä paremman.

Kehityskeskustelut ja työtyytyväisyys

Jokaisen työntekijämme kanssa käydään kaksi kertaa vuodessa tavoite- ja kehityskeskustelu. Keskustelun avulla esimies ja työntekijä sopivat yhdessä tavoitteet ja laativat henkilökohtaisen kehittymis- ja urasuunnitelman, jonka toteutumista myös seurataan. Tämän myötä jokainen työntekijämme tietää mitä häneltä odotetaan ja mihin pyritään. Tavoite- ja kehityskeskustelu -prosessimme linjaa yhteen työntekijöiden henkilökohtaiset ja yksiköiden tavoitteet sekä Rambollin strategiset tavoitteet.

Henkilöstön tyytyväisyyttä, ilmapiiriä ja johtamista mittaamme vuosittain henkilökunnalle suunnatuilla kyselyillä. Tarjoamme henkilöstöllemme myös kattavan työterveyshuollon, mahdollisuuden edulliseen työpaikkaruokailuun sekä monipuolista liikunta- ja virkistystoimintaa.

Urapolut - haasteita ja mahdollisuuksia

Isossa talossa uraa voi luoda monella tavalla. Perinteinen tie vie suunnittelijasta projektipäälliköksi ja siitä edelleen ryhmäpäälliköksi ja mahdollisesti yksikön päälliköksi. Yhtä menestyksekäs tie on oman alan asiantuntemusta syventämällä edetä asiantuntijaksi, joka henkilöstövastuun sijaan keskittyy oman osaamisalueensa kehittämiseen ja panostaa projektityöhön sekä asiantuntijatiedon jakamiseen. Katsomme kuitenkin tärkeimmäksi asiaksi vaalia jokaisen työntekijämme yksilöllisiä kykyjä ja siten suunnitella niiden pohjalta kehittymismahdollisuuksia, perustuen jokaisen omaan asemaan ja kokemukseen.

Ota yhteyttä

Ramboll rekrytointi
Henkilöstöhallinto HR
rekrytointi@ramboll.fi
www.ramboll.fi/ramboll_ura