Asemanseutujen kehittämisessä yhteistyön aktivoiminen on avainasemassa

Kaupunkikehityshankkeet ovat viime vuosina kohdistuneet erityisesti raideliikenteen asemanseuduille, jotka muuntuvat asumisen, työnteon, liikkumisen ja palveluiden keskittymiksi. Kehityssuunnitelmien visioinnissa ja toimenpiteiden vaiheittaisessa jalkauttamisessa keskeisessä roolissa on asemanseutuyhteisön aktivointi.

Ota yhteyttä:

Inna Ampuja

Projektipäällikkö, kaupunkikehitys ja palvelumuotoilu
M: +358 504318273

Eero Salminen

Palvelupäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys
P: +358 503 257 830

Useilla kaupunkiseuduilla on tunnistettu lähijunaliikenteen kehittämisen luomat mahdollisuudet. Kaupunkikehityshankkeet ovat viime vuosina kohdistuneet erityisesti raideliikenteen asemanseuduille, jotka muuntuvat asumisen, työnteon, liikkumisen ja palveluiden keskittymiksi.

Liikkumisen solmukohtina sekä palveluiden, asumisen ja työnteon keskittyminä asemanseudut ovat merkittävässä roolissa kaupunkien kehitys- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Monitoimijaympäristöinä ne ovat samalla haastavia kehittämisen kokonaisuuksia, joissa kohtaavat useat erilaiset käyttäjätarpeet ja toimijaintressit. Lisäksi keskeistä on huomioida teknis-taloudelliset seikat, jotka korostuvat raide- ja rataympäristön sekä muun infran ja kiinteistöjen yhteensovittamisessa.

Asemanseutujen kehittämisen konkretisoinnissa avainasemassa ovat alueen toimijat, maanomistajat ja alueella asuvat - on kyse sitten pienemmästä tai suuremmasta asemanseudusta. Suunnitelmien realisoituminen investoinneiksi ja asemanseutuympäristön kohentuminen edellyttää yhteisen vision muodostamista ja toimenpiteiden vaiheittaista jalkauttamista. Tässä asemanseutuyhteisön aktivointi on keskeisessä roolissa. Yhteisö luo yhdessä fyysisen ympäristön ja alueen historian kanssa sitä potentiaalia ja identiteettiä, joiden varaan kehittämistoimenpiteet ja koko toiminnallinen konsepti tulee rakentaa.

Asemanseudun kehittämisen ja asemanseutuyhteisön aktivoimisen alkutaipaleella ollaan myös 9000 asukkaan Orivedellä, jossa raiteiden kautta kytkeytyminen kasvavaan Tampereen kaupunkiseutuun nähdään vetovoimatekijänä houkuttelemaan alueelle uusia asukkaita, yrittäjiä ja vierailijoita. Olemme viime vuosina laatineet kaupungille useita kehittämisselvityksiä ja -suunnitelmia liittyen niin lähijunaliikenteen kuin asemanseudun kehittämiseen. Yhdessä asemanseutuyhteisön kanssa muotoiltu visio sai konkreettisen lähtölaukauksen kesäkuussa asemanseudulla pidetyssä asukasillassa. ”Pendelöinnin idyllinen asemankylä” -johtoajatuksen ympärille rakentuvan kehittämissuunnitelman esittelyn lisäksi asemanseudulla jo toimivat yritykset esittelivät omia suunnitelmiaan ja näkemyksiään, ja osallistujat pääsivät ideoimaan asemanseudun seuraavia kehitysaskelia.

Asemanseudulla pidettyyn tilaisuuteen osallistui yli 80 alueen kehittymisestä kiinnostunutta, joilla oli vahva yhteinen tahtotila alueen ilmeen kehittämiseen ja uusien asukkaiden sekä yritysten houkutteluun alueelle. Tilaisuuden päätavoitteena oli suunnata katsetta tulevaisuuteen ja samalla tunnistaa yhteisiä toimenpiteitä jo seuraaville vuosille. Puheenvuorojen ja tilaisuudessa tehtyjen äänestysten perusteella voimme odottaa pienempiä ja suurempiakin kehitysaskelia nähtäväksi asemanseudulla jo ensi vuonna, jolloin junaliikenteen aloittamisesta Oriveden asemalta tulee kuluneeksi pyöreät 140 vuotta.

Lue lisää Oriveden asemanseudun kehittämisestä Oriveden kaupungin uutisesta.

Ramboll on ollut viime vuosina mukana esimerkiksi näissä asemanseutujen kehittämishankkeissa ympäri Suomen:

Malmin asemanseudun kehyssuunnitelma 
Rovaniemen asemanseudun ideasuunnitelma
Oriveden asemanseudun kehittämissuunnitelma 
Sastamalan lähijunaliikenteen ja asemanseutujen kehittäminen
Seinäjoen asemanseudun kaupallinen selvitys ja konsepti
Joensuun asemanseudun kehittämissuunnitelma

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites