Julkiset taideteokset ovat vetovoimatekijöitä ja luovat alueidentiteettiä

Taideteokset lisäävät ympäristön viihtyisyyttä ja niistä muodostuu tunnistettavia maamerkkejä. Lisäksi tilataide vaikuttaa positiivisesti kohteen houkuttelevuuteen ja herättää tunteita.

Valo- ja ääniteos H2.0 LUX HELSINKI 2019 -tapahtumassa ©Simo Suomalainen

Ota yhteyttä

Reija Pasanen

Leading Consultant
M: +358 40 127 1265

Infrarakentamisessa taiteen sisällyttäminen hankkeiden budjetteihin on yleistyvä ilmiö.

Yhä useammassa rakennushankkeessa projektin budjettiin sisältyy tilataidetta, kuten valotaideteos, jolla voi olla useita käyttötarkoituksia. Se voi tuoda ilmettä ja tunnistettavuutta kaupunkikuvaan, mutta samanaikaisesti sillä voidaan rakentaa vaikkapa turvallisuuden tunnetta tai ohjata tilassa liikkujia.

Pysyvä vai väliaikainen ja mihin paikkaan

Julkista taideteosta suunniteltaessa sen sijaintipaikka on valittava tarkasti, onpa kyseessä toimisto, sairaala, kauppakeskus tai ulkotila.

Taideteoksen lähtökohtana on teoksen sijoitusympäristön ja tilan edellyttämät vaatimukset, etenkin valoteoksen suunnittelussa ympäristön lähtökohdat ja luonnonvalo-olosuhteet asettavat reunaehdot teokselle. Lisäksi arkkitehtuuri sekä tilan käyttötarkoitus tulee ottaa huomioon valotaiteen suunnittelussa.

Toinen tärkeä peruskysymys taideteosta suunniteltaessa liittyy teoksen käyttöaikaan. Teos voi olla tapauskohtaisesti joko pysyvä tai väliaikainen. Väliaikaisuus ei ole välttämättä negatiivinen asia, etenkin valotaiteessa se voi olla luonnollinen lähtökohta.

Valotaiteella ilmettä ja tunnistettavuutta julkisiin tiloihin 

Kuopiossa Savilahden uudella asuinalueella valotaidetta hyödynnetään moninaisesti. Olemme suunnitelleet alueelle siltoja ja alikulkuja, joissa valotaide on tärkeässä roolissa luomassa alueelle identiteettiä ja myös parantamassa turvallista liikkumista. 

Tällä hetkellä työstämme valotaideteosta pääkaupunkiseudulle rakennettavaan uuteen palvelukeskukseen. Valoteos sijoittuu pääsisäänkäyntien yhteyteen, koostuen kolmesta osasta, jotka ovat keskenään erilaiset. Tavoitteena on, että valotaiteen avulla parannetaan myös kohteen tunnistettavuutta ja ohjataan palvelukeskukseen tulijoita. 

Kirjoittaja Reija Pasanen (TaM) on valotaiteeseen ja arkkitehtuurivalaistuksen suunnitteluun erikoistunut Rambollin asiantuntija.

Kuvateksti: Ramboll Valostudio suunnitteli valo- ja ääniteoksen H2.O Finaldia-talon julkisivuun. Teos oli mukana vuoden 2019 Lux Helsinki -valofestivaalissa.

Ramboll Valostudio on suunnitellut ja toteuttanut useita valoteoksia sekä erikoisvalaistuskohteita rakennettuun ympäristöön tilan ja tilaajan ehdoilla. Lisäksi huomioimme aina valaistuksen suunnittelussa käyttäjälähtöisyyden sekä ympäristö- ja luontoarvot. Lue lisää ja tutustu Valostudion referensseihin täällä

Lue myös

Tilataideteos vaatii myös rakennesuunnittelua (23.4.2021)

Tutustu erikoisvalaistuskohteisiimme!

Valo- ja ääniteos H2.0 LUX HELSINKI 2019 -tapahtumassa ©Simo Suomalainen

Valo- ja ääniteos H2.O

H2.0 herätti Finlandia-talon Töölönlahden tapahtumapuiston puoleisen julkisivun eloon Lux Helsinki 2019-festivaalissa. Teos on osa Lux-arkkitehtuuri -sarjaa, jonka tarkoituksena on nostaa esiin Helsingin arkkitehtuurin helmiä valaisemalla ne poikkeuksellisen loistokkaasti ja näyttävästi.

Oulun Mannerheiminpuisto ©Henri Luoma

Mannerheiminpuisto

Oulun keskustassa sijaitsevasta Mannerheiminpuistosta on rakennettu kaikenikäisten käyttäjien tarpeisiin muuntuva tapahtumapuisto. Elämyksellinen, kausittain muuntuva valaistus ja vesiaihe ovat puiston keskeisikä teemoja ja taide-elementtejä.

Porvoon Länsiranta valaistus

Porvoon Länsiranta

Porvooseen Porvoonjoen Länsirannalle rakentuu uusi kevyenliikenteenväylä, jonka valaistuksen periaatteena on älykkään valaistuksen ratkaisut. LUCIA-hankkeen aikana toteutetaan noin kilometrin mittainen valaistu rantaraitti osaksi Porvoon Länsirannan puisto- ja virkistysaluetta.

Kallioseinämän erikoisvalaistus

Kirkkolaakson puisto

Kirkkonummen keskustassa sijaitsevan Kirkkolaakson puiston maisemavalaistus koostuu metsäisen puuston ja puistoa reunustavan avokallion näyttävästä erikoisvalaistuksesta. Maisemavalaistus muodostaa Kirkkonummen keskustalle elämyksellisen pimeän ajan ilmeen, joka korostaa alueen ominaispiirteitä ja kaupunkikuvaa. 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites