Kaupunkisuunnittelu on myös leikin asia!

Alueiden suunnittelu on usein totista touhua, jonka keskiössä ovat aikataulu- ja kustannuspaineet sekä intressiristiriidat. Poikkeuksiakin on.

Ota yhteyttä

Vilma Vuori Ramboll

Vilma Vuori

Vuorovaikutussuunnittelija
M: +358 40 7574 272

Voisiko kaupunkisuunnittelu useamminkin olla iloinen, innostava ja hyvää tekevä prosessi suunnittelusta toteutukseen ja käyttöön asti – ja vieläpä yhteinen kaikille käyttäjille? Suunnitelmien loppukäyttäjillä, asukkailla, on mahdollisuus osallistua prosessiin, mutta tällä hetkellä aktiivisimmin osallistuvat vanhemman ikäluokan edustajat. Jotta kaupunkia voitaisiin tehdä aidosti kaikille, myös muut ikäryhmät pitää saada mukaan.

Leikki ja luovuus käyttöön

Luovat, pelilliset ja leikilliset menetelmät ovat tulleet osaksi kaupunkisuunnittelua, ja niiden avulla halutaan tavoittaa ikäryhmiä entistä kattavammin. Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaan jo peruskoulussa laaja-alaisen osaamisen osa-alueina korostetaan osallistumista, vaikuttamista ja kestävää kehitystä. Näiden lisäksi vuorovaikutustaidot ja kulttuurinen osaaminen ovat keskiössä. Perusopetuksessa on tavoitteena luoda toimintakulttuuria, joka ”edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.”

Nuorempien ikäluokkien tavoittamiseksi olemme pitäneet esimerkiksi koululaisille työpajoja eri luokka-asteilla alakoulusta lukiolaisiin. Poikkeuksetta vastaanotto on ollut innostunutta ja kiittävää. Kaikki tilaisuudet ovat tapahtuneet kasvotusten lasten ja nuorten kanssa, yhteistyössä koulujen kanssa. Menetelmänä olemme käyttäneet kaupunkisuunnittelupelin eri variaatioita hyödyntäen pelilautana karttapohjia ja pelivälineinä esimerkiksi legoja, paperisia muotoja ja kyniä.

Vaikka olemme menneet tilaisuuksiin suurin odotuksin, koululaiset ovat silti aina yllättäneet innostuneella otteella, keskittyneellä tekemisellä ja asiantuntijuudellaan. Aidoimpia kohtaamisia on ollut nuorimpien koululaisten kanssa – lukioikäisillä aikuistuminen ja realiteetit alkavat jo rajoittaa ideoiden villeintä lentoa.

Leikin avulla yhteinen käsitys

Toisaalta pelillisten menetelmien innostava voima on nähty myös aikuisten kanssa työskennellessä. Harvoin olemme päässeet kokemaan aikuisten osallistujien kanssa niin omistautunutta ja iloista tunnelmaa työpajoissa kuin erään täydennysrakennushankkeen työpajassa, kun osallistujat pääsivät massoittelemaan taloja tuhansille asukkaille. Legot ja pohjakartta olivat samassa mittakaavassa, mikä sitoi rakentelun mittakaavan todellisuuteen.

Olemme hyödyntäneet pelillisiä elementtejä myös järjestämällä elämystyöpajoja, joissa tuttua asiaa käsitellään aivan uudella tavalla, esimerkiksi pelien, eläytymisen, tarinoiden tai nopeatempoisen ideointispurtin muodossa. Monitahoisissa suunnitteluhankkeissa leikki rakentaa yhteistä käsitystä erilaisten toimijoiden ja toimintojen näkökulmista, kun astumme muiden käyttäjäpersoonien saappaisiin esimerkiksi eläytymismenetelmiä hyödyntämällä.

Lähestymällä vakavia asioita leikin kautta, pystymme heittäytymään villiin visiointiin ja kuitenkin pitäytymään sopivissa määrin asiassa, kun strukturoitu työpajatilanne johdattaa lopuksi tavoitteiden konkretisointiin ja yhteensovittamiseen yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Teemme työtä kaikille toimivien kaupunkien eteen tosissamme, mutta emme totisina. Tuttua fraasia mukaillen: All work no play makes any city a dull city.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites