Liikkuminen palveluna - älykkäät ratkaisut edistävät kestävää kaupunkikehitystä

Liikkuminen palveluna tulee yleistymään vauhdilla. Paljonko olisit valmis maksamaan siitä? Ja olisitko oikeasti valmis luopumaan auton omistajuudesta?

Kutsuplus on HSL:n älybussi, jonka määränpään päättää asiakas.

Ota yhteyttä

Jukka-Pekka Pitkänen

Global Division Director, Smart Mobility
P: +358 407 384 190

Antti Mustaniemi

Ryhmäpäällikkö, älykäs kaupunkiliikenne
P: +358 41 4663138

Sähköautojen, autonomaisten ajoneuvojen ja Hyperloopin rinnalla yksi eniten puhuttavista liikenteen muutoksista on MaaS (Mobility as a Service) eli liikkuminen palveluna. Palvelun ideana on tarjota sovellus, jolla voit suunnitella ja maksaa kaikki matkasi. Se esittää vaihtoehdot, joista voi valita esimerkiksi edullisuuden, nopeuden, erityistarpeen tai vaikka hiilijalanjäljen perusteella. Palvelu kattaa kaikki liikkumismuodot vuokra-autoista polkupyöriin.

Liikenteen vallankumouksesta kumpuaa kaupunkien muutos

Kun palvelun käyttö saadaan vaivattomaksi, muuttuu ihmisten käyttäytyminenkin. Muuttuneet liikkumistavat vähentävät oman auton ja pysäköintipaikkojen tarvetta. Omistustarpeen katoamisesta syntyvä liikenteen vallankumous tukee myös kaupunkien kokonaisvaltaista muutosta.

Kaupunkiseudut voivat hyötyä muutoksesta. Entiset parkkialueet voidaan muuttaa eläviksi kaupunkipuistoiksi. Katutilaa voidaan varata autojen sijaan ihmisille, joiden vuorovaikutusta varten kaupungit on lähtökohtaisesti suunniteltukin.

Kysymys kuuluukin, paljonko sinä olisit valmis maksamaan palvelusta, joka pitäisi sisällään erityyppisiä liikkumisen muotoja, mukaan lukien esimerkiksi joukkoliikenne, kaupunkipyörä, taksi, autovuokraamo ja yhteiskäyttöauto? Keskimäärin suomalainen käyttää liikkumiseen noin 300 euroa kuukaudessa. Näiden uusien palveluiden avulla summaa on mahdollista optimoida siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin käyttäjän tarpeita. Helsingissä tämä on jo mahdollista ja ensimmäiset tulokset ovat lupaavia.

MaaS-kokemuksia

Vastaavia palveluita on käynnissä useissa maissa. Useimmiten kulkemista varten kehitetyt sovellukset sisältävät vain yhden tai muutaman kulkumuodon, ovat suljettuja uusilta toimijoilta eivätkä sisällä maksuvalmiutta kokonaisuutena.

MaaS edellyttää kaupungeilta liikennetietojen jakamista avoimissa rajapinnoissa (aikataulut, reitit, lippujen hinnat), jotta palveluita voidaan tarjota sovelluksen kautta. Tätä ovat lentolippujen hakukoneet tehneet jo pitkään. Järjestelmää rakennettaessa on ensisijaisen tärkeää, että uusien toimijoiden on helppoa liittyä järjestelmään.

TEKES rahoitti hiljattain kahta liikkumispalvelua: Whim (Helsinki) ja Tuup (Turku). Molemmat palvelut sisältävät omien alueiden useita liikkumismuotoja ja palveluntarjoajia tarjoten lisäksi maksupalvelut.

Lokakuusta 2016 toiminut Whimin 2000 käyttäjän pilottiohjelma on jo todistanut sekä joukkoliikenteen että taksipalveluiden käytön kasvua. Whim tarjoaa tällä hetkellä kolmea vaihtoehtoa: maksu käytön mukaan, kevyt palvelu tai premium-palvelu. Palvelu sisältää paikallisliikenteen, taksin sekä autovuokraamopalveluita. MaaS Globalin mukaan Whim-sovellusten käyttäjien joukkoliikenteen kulkutapaosuus on kasvanut noin 50 prosentista noin 75 prosenttiin.

Ramboll suunnittelee uusia liikenteen palveluja

Ramboll on ollut mukana MaaS-palvelujen kehityksessä maailman ensimmäisen MaaS-operaattorin liiketoimintasuunnitelman laatimisesta lähtien. Olemme sen jälkeen suunnitelleet konsepteja uusille liikkumismuodoille muun muassa automaattiajoneuvojen osalta sekä arvioineet niiden vaikutuksia käyttäjälle ja yhteiskunnalle.

Tarjoamme analysointiin ja suunnitteluun monipuolisia palveluja uusien liikkumispalveluiden tuottajille, ns. MaaS-operaattoreille, kaupungeille ja julkishallinnolle. Työkalumme ja -menetelmämme skaalautuvat yhden kaupunginosan liikkumisvaihtoehtojen arvioinnista koko kaupunkiseudun liikkumispalveluiden optimointiin.

Strategisella tasolla neuvomme, miten kaupungit tai kaupunkiseudut voivat kehittää hallintoaan, rahoitusmekanismejaan, lainsäädäntöään ja teknistä valmiuttaan, jotta edellytykset toimivan MaaS-ekosysteemin perustamiselle ovat olemassa. Tällaista neuvonantoa olemme tehneet kansainvälisesti mm. Kööpenhaminan kaupungille.

Rambollin mallinnustyökalu

Liikkumispalveluiden tarkempi suunnittelu alkaa kysynnän ja tarjonnan määrittämisellä. Käytössämme on täysin uusi mallinnustyökalu, joka määrittää tarkastelualueen potentiaalisen liikkumiskysynnän sekä arvioi eri liikkumispalveluvaihtoehtojen vaikutukset kysyntään, palvelun tarjoajien tehokkuuteen ja matkustajien palvelutasoon. Se ottaa myös huomioon kutsuohjatun joukkoliikenteen ja jaetut kuljetukset sekä liikkumispalveluiden hinnoittelun vaikutuksen kysyntään.

Työkalun avulla liikkumispalveluiden tuottajat voivat optimoida oman kalustotarpeensa. Kaupungit pääsevät arvioimaan koko liikennejärjestelmänsä toimivuutta ja näin minimoimaan tarvittavia ajoneuvokilometrejä. Tämä mahdollistaa energian kulutuksen ja liikenteen päästöjen laskemisen nykytilasta jopa kymmenillä prosenteilla (lähde: Martinez & Crist - Urban Mobility System Upgrade: How shared self-driving cars could change city traffic).

Kuluttajien osalta mallinnustyökalu mahdollistaa odotus- ja matka-aikojen määrittämisen sekä tiedon siitä, liittyikö jaetuissa kuljetuksissa matkaseuraksi yksi tai useampi matkustaja. Lisäksi, jos suunniteltu tarjonta osoittautuu liian vähäiseksi, työkalu tunnistaa ja laskee yhteen ne matkapyynnöt, joita ei voitu toteuttaa määräajassa. 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites