Rambollin asiantuntijat valjastavat tekoälyn tehostamaan liikenneväylien korjauksia

Tiedonhallinnan ja sovelluskehityksen asiantuntijat Saara-Maija Pakarinen, Kaisu Laitinen ja Riina Pussinen kehittävät liikenneväylien ongelmakohtiin tekoälypohjaista ratkaisua, jossa asiakaspalaute yhdistyy lähes reaaliajassa kunnossapidon teknisiin järjestelmiin. Menetelmä mahdollistaa nopeamman ja kustannustehokkaamman reagoinnin liikkujan kohtaamiin ongelmatilanteisiin. Ratkaisua voidaan soveltaa myös osana liikenneturvallisuussuunnittelua. 

Aivan vielä tämä kaikki ei ole mahdollista. Ideaa lähdetään nimittäin toteuttamaan osana RIL:n järjestämää #Solution2020 virtuaalihackatonia.

Tekoälyä käytetään parantamaan liikenneturvallisuutta ja tunnistamaan teiden kunnostustarpeita.

Kaisu Laitinen

Kaisu Laitinen

Productivity Developer
P: +358 44 0572007

Marraskuun pimeimpään aikaan järjestettävä RIL:n #Solution2020 virtuaalihackaton kokoaa yhteen infrasuunnittelun ja rakentamisen alan asiantuntijoita ja startup-yrityksiä jopa 19 eri maasta. Tarkoitus on löytää skaalautuvia ratkaisuja infra-alan erilaisiin haasteisiin. Haasteita ratkovilla tiimeillä on 40 tuntia aikaa koodata ja esitellä ratkaisunsa. Apua työhön on saatavilla eri toimijoista kootulta mentorien verkostolta. Tapahtuma onkin hyvä foorumi löytää skaalautuvia ja laajoja ratkaisumalleja, joita alan toimijoiden keskuudessa kehitetään eteenpäin.

Saara-Maija Pakarisen, Kaisu Laitisen ja Riina Pussisen Solution Sisters -tiimin ratkaisu löytää paikkansa tulevaisuudessa osana Rambollin tuotepalveluvalikoimaa. Idean takana olevaa teknologiaa voidaan soveltaa sekä olemassa oleviin että uusiin tekoälyä hyödyntäviin palveluihin. 

Data viitoittaa alan kehitystä tuoden asiakkaille yhä tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä toimintamalleja

Saara-Maija Pakarisen, Kaisu Laitisen ja Riina Pussisen ovat tiedonhallinnan huippuosaajia ja keskittyvät myös päivätyössään Rambollilla valjastamaan tekoälyn ja datan erilaisten hankkeiden käyttöön. Data mahdollistaa tiedonhallinnan ja toimintaprosessien tehostamisen, turvallisemmat työ- ja elinympäristöt ja liikenneratkaisut sekä ympäristönäkökohtien huomioimisen läpi koko hankkeiden elinkaaren.

Millainen rooli datalla on alan kehityksen kannalta?

Tiedonhallinta parantaa projektien tehokkuutta, onnistumista ja nostaa niiden laatua. Hyvä tiedonhallinta perustuu hyvää dataan. Tieto on siis arvokasta pääomaa. Dataan perustuvan analytiikan avulla sekä automatisoimalla rutiinitehtäviä tehostetaan jo nyt esimerkiksi tiedonkeruuta ja omaisuudenhallintaa. Samalla syntyy kaiken aikaa uudenlaisia datan hyödyntämiseen perustuvia innovaatioita, joista ajan mittaan tulee osa arkipäiväisiä rutiineja, Saara-Maija Pakarinen kertoo.

Saara-Maija Pakarinen näkee, että dataosaajia tarvitaan infra-rakentamisen ratkaisuissa myös tulkitsemaan kehitystarpeiden ja hankkeiden takana olevia ratkaisuja ihmislähtöisesti. 

Tuomme kehitykseen ihmislähtöistä näkökulmaa ja pohdimme keinoja tuoda teknologian hyödyntämisen paremmin kaikille infra-alan osaajille it-osaamisen tasosta riippumatta.
Edistämme rakennusalan digitalisaatiota mm. automatisoimalla rutiinitöitä, parantamalla tiedon laatua standardoimalla tietosyötteitä ja tiedonsiirtoja sekä parantamalla ja modernisoimalla käyttöliittymiä, miettimällä uusien ja vanhojen järjestelmien yhteensovittamista analyysien, raporttien, tietoturvan ja tietosuojalain näkökulmasta. 

Minkälaiset asiat alan yritysten on tärkeää huomioida, jotta ala kiinnostaisi myös tulevaisuuden huippuja?

Rakennetulla ympäristöllä on yhteiskunnallista merkitystä, ja laadukkaalla suunnittelulla pystytään vaikuttamaan laajasti ja monialaisesti myös kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen. Myös Saara-Maija Pakarinen, Kaisu Laitinen ja Riina Pussinen mainitsevat alan vetovoimaa lisäävinä tekijöinä työn merkityksellisyyden kaiken toiminnan pohjana ja mahdollisuuden olla mukana alan innovaatiokehityksen eturintamassa.

Rambollilta tulevaisuuden yhteisiä ratkaisuja ovat 18.-20.11.2020 järjestettävässä  #Solution2020 hackatonissa tukemassa Saara-Maija Pakarisen, Kaisu Laitisen ja Riina Pussisen Solution Sisters -tiimin lisäksi  Christian Stjernquist, Stine Skov Madsen sekä Peter Molin ja BuildingSmart kultaisella ansiomerkillä viime viikolla palkittu Tiina Perttula

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites