Energiamurros tapahtuu nyt – oletko mukana?

Suomen energiajärjestelmä on suuressa murroksessa. Parin viime vuoden aikana aurinkosähköstä- ja tuulivoimasta on tullut kannattavia ilman tukia ja ne ovat selkeästi halvin tapa tuottaa sähköä. Aurinkosähkö on kannattavimmillaan kiinteistökohtaisesti, kun sähkön saa käytettyä itse, ja tuulivoima pärjää hyvin sähkömarkkinoilla kilpaillen muiden tuotantomuotojen kanssa.

Ota yhteyttä

Tervetuloa kuuntelemaan lisää näistä ajatuksista ja teknologioista 6.5.2021 klo 14-16 järjestettävässä Älykkäät energiaratkaisut -webinaarissamme. Ilmoittaudu tilaisuuteen 30.4.2021 mennessä

Jouni Laukkanen

Energiajohtaja, Suomi
P: +358 40 5743555

Aurinkosähkö ja tuulivoima ovat saavuttaneet teknologian taitekohdan, jolloin ne ovat kannattavampia kuin vanha teknologia. Tällöin niiden määrä tulee lisääntymään erittäin voimakkaasti lähivuosina. Alla olevassa kuvassa on esitetty nykyinen ja vuoteen 2023 mennessä rakennettava tuulivoima. Suomen sähkön kokonaistehontarpeen ollessa noin 14 000 MW, on tuulisähkön maksimitehon osuus siitä noin 50 % jo vuonna 2023. Hankekehityksen aikaisemmissa vaiheissa olevien tuulipuistojen teho on lisäksi noin 20 000 MW eli selkeästi sähkön maksimitarvetta suurempi.

Tuulivoima tulee mullistamaan sähkömarkkinan. Lisäksi ydinvoimassa Olkiluoto 3:n valmistuminen alkaa näyttää jo todennäköiseltä. Alla olevassa kuvassa on esitetty sähkön käyttö ja tuotanto Suomessa noin vuonna 2023. Kuvan pohjana on vuoden 2019 sähkön kysyntä ja tuotanto, mutta tuotantoon on lisätty hyvin isolla todennäköisyydellä valmistuva uusi tuotanto eli ydinvoimaan Olkiluoto 3 (1600 MW), tuulivoimassa rakenteilla tai luvitettuna olevat hankkeet (4000 MW) sekä aurinkosähköä tuntipiikkinä 1000 MW (kuvassa vuorokausiteho).

Edullista sähköä tulee olemaan tarjolla suuren osan ajasta, mutta vähätuulisina ajanjaksoina tuotantoa ei ole riittävästi. Sähkön tuonti on toki mahdollista, mutta Suomen sisällä selkeästi edullisin ratkaisu puuttuvaan sähkötehoon on kysyntäjousto. Jo nykyinen sähkön hinnoittelurakenne ohjaa hyvin kysyntäjoustoon ja sähkön hinnan ollessa riittävän korkea laskee sähkön kysyntä ja investoinnit kysyntäjoustoon tulevat entistä kannattavammaksi. Uutta polttoon perustuvaa sähköntuotantoa tuskin kannattaa rakentaa, mutta olemassa olevilla biopolttoaineisiin perustuvilla lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksilla tulee olemaan merkittävä rooli säätämässä sähkön tuotantoa.

Keskimäärin edullinen sähkö tekee sähköstä edullisimman tuotantotavan myös lämmitykseen lämpöpumppujen avulla. Lämpöpumppujen lämmönlähteinä voi olla hukkalämmöt, vesistöt, kallioperä tai vaikkapa ulkoilma. Lämpöä on myös helppoa ja edullista varastoida, jolloin lämpövarastoja hyödyntäen voidaan lämmitykseen käytetty sähkö ajoittaa ajankohtiin, jolloin sähkö on edullista. Tällöin kaukolämpöjärjestelmät osallistuvat isolla vaikuttavuudella myös sähköjärjestelmän tukemiseen.

Edellä kuvattuun energiamarkkinoiden murrokseen perustui myös Helsinki Energy Challenge -kilpailussa muun tiimimme kanssa menestynyt ehdotuksemme Hot Heart.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites