Kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa: metallien kierrätys

Metallien kierrätyksessä on nähtävissä uudenlaisia tarpeita maailmanlaajuisesti. Metallien kasvava kulutus muun muassa digitalisaation seurauksena haastaa kehittämään kestäviä kiertotalousratkaisuja. Metallijätteen tehokkaampi hyödyntäminen vaatii paitsi teknologian myös arvoketjujen kehittämistä.

Ota yhteyttä

Venla Viskari

Asiantuntija, Bio- ja kiertotalous
P: +358 40 160 1046

Metalliromu on usein päätynyt halvemman työvoiman maihin käsiteltäväksi tai hävitettäväksi. Suuria jätemääriä aiemmin vastaanottanut Kiina on rajoittanut jätteiden tuontia maahan vuonna 2018, mikä voi osaltaan lisätä romumetallin ja elektroniikkajätteen saatavuutta. Metallit ovat tyypillisesti hyvin kierrätettävissä olevia raaka-aineita, joiden arvo on syytä säilyttää.

Metallien kiertotalouteen tarvitaan ratkaisuja

Suomen metalliteollisuudella on pitkä historia ja kokemus metallien kierrätyksestä sekä kierrätysmetallien käytöstä. Metalliteollisuuden omissa prosesseissa resurssitehokkuus on maailmanlaajui-sesti tarkasteltuna hyvällä tasolla. Suomen vahvuutena on myös kattava tutkimus- ja yritysverkosto. Suomessa onkin potentiaalia kasvattaa metalliteollisuuden kiertotalousliiketoimintaa ja vahvistaa metallinjalostuksen arvoketjua.

Nykyisin käytössä olevien prosessien lisäksi metallien tuotannon arvoketjuun mahtuu vielä paljon uutta teknologiaa, palveluita sekä toimijoita. Teknologian ja digitalisaation kehittämisellä ja yhteensovittamisella on merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi teollisuuden sivuvirroissa olevien metallien talteenottoa ja hyödyntämistä on syytä tehostaa. Myös teollisuuden prosesseja voidaan kehittää hyödyntämään paremmin kierrätysraaka-aineita.

Kierrätysraaka-aineet eivät kuitenkaan yksin riitä metallien kasvavaan kysyntään, joten alkutuotantoa tarvitaan edelleen. Suomen mineraaliklusterilla on potentiaalia edistää suomalaista osaamista, hyvinvointia ja talouskasvua kestävän kehityksen periaatteita ja tavoitteita toteuttaen. Tämä selviää Rambollin toteuttamasta Suomen mineraaliklusterin kilpailukyky- ja vaikuttavuustutkimuksesta.

Tutkimuksella ja yhteistyöllä vauhtia kehityshankkeisiin

Tunnistetun potentiaalin hyödyntämiseksi tarvitaan lisää tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita sekä koko ekosysteemin kattavaa ajattelua. Yhteistyö, vuoropuhelu ja avoimuus eri toimijoiden välillä ovat keskeisessä roolissa. Myös vastuullinen tuotanto ja jäljitettävyys nousevat esille yhä enenevässä määrin ja ovat tärkeitä edistettäviä asioita kierrätyksen ohella. 

Olemme mukana edistämässä asiakkaidemme uusia kiertotalouden mukaisia liiketoimintoja ja vastuullisuutta useilla eri sektoreilla. On hienoa olla mukana kiertotalouden kehitystyössä nyt, kun uudistuksia todella tapahtuu ja niitä tarvitaan.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites