Positiivisten vaikutusten kädenjälki - kohti ympäristöä uudistavaa liiketoimintaa

Kädenjälki kuvaa kaikkia niitä positiivisia vaikutuksia, joita yritys tai yhteisö saa toiminnallaan aikaiseksi.

Ota yhteyttä

Venla Viskari

Asiantuntija, Bio- ja kiertotalous
P: +358 40 160 1046

Yhteiskunnallinen tilanne ja kuluttajien kasvava tietoisuus ohjaa yrityksiä viestimään toimintansa vastuullisuudesta. Teollisuuden toimijoita velvoitetaan raportoimaan päästönsä, ja useat yritykset ja julkiset toimijat ovatkin jo vuosia laskeneet toiminnalleen erilaisia jalanjälkiä, kuten hiilijalanjäljen, vesijalanjäljen tai materiaalijalanjäljen.

Ympäristövaikutuksia ja niistä viestivää jalanjälkeä pyritään pienentämään osana jokapäiväistä toimintaa. Jalanjäljen lisäksi ympäristöön ja yhteisöön vaikuttavat myös yritysten positiiviset toimet. Miten yritykset voivat parhaiten viestiä näistä positiivisista vaikutuksista?

Positiivisten vaikutusten mittari on kädenjälki

Kädenjälki kuvaa kaikkia niitä positiivisia vaikutuksia, joita yritys tai yhteisö saa toiminnallaan aikaiseksi. Yritys voi kasvattaa suoraa kädenjälkeään esimerkiksi tuottamalla markkinoiden keskivertotuotteista ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja ja epäsuoraa kädenjälkeään luomalla oman toiminta-alueensa ulkopuolisia positiivisia vaikutuksia. Tällaisia ulkopolisia tekoja voivat olla esimerkiksi hiilidioksidin sitominen ilmakehästä tai biodiversiteetin turvaaminen.

Kun oman yrityksen toiminnan vaikutukset ovat selvillä eri näkökulmista, voidaan arvioida toiminnan nettovaikutuksia. Käytännössä kokonaisvaltaisesti nettopositiivisia yrityksiä on olemassa maailmassa hyvin vähän. Tavoitteena nettopositiivisuus on kuitenkin arvokas. Pyrkimys kohti nettopositiivisuutta ei ole pikamatka vaan enneminkin maraton.

Jokainen yritys voi aloittaa tiensä kohti nettopositiivisuutta tarkastelemalla oman toimintansa keskeisiä vaikutusalueita, kuten hiilidioksidipäästöjä sekä materiaalin tai veden kulutusta. Kun esimerkiksi hiilijalanjälki on kiertotalouden keinoin minimoitu sekä suora ja epäsuora kädenjälki ennallistamistoimin maksimoitu, voivat nettovaikutukset hiilen osalta olla positiivisia. Tällöin toimija sitoo hiiltä ilmakehästä enemmän kuin päästää.

Nettopositiivinen toimija antaa ympäristölleen enemmän kuin ottaa. Nettopositiivisuus on käytännön uudistavaa toimintaa yhteisön ja ympäristön parhaaksi.

Rambollin toteuttaman nettovaikutusten arvioinnin avulla asiakkaamme voivat toteuttaa vastuullisuusviestintää kuluttajille ja sidosryhmille läpinäkyvästi. Lisäksi Ramboll tukee asiakkaitaan löytämään keinoja jalanjäljen pienentämiseen sekä kädenjäljen kasvattamiseen.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites