Ramboll mukana tieteellisten päästövähennystavoitteiden kehitystyössä

Maapallo lämpenee pelättyä nopeammin: planeettamme keskilämpötila on noussut jo 1.1 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Science-Based Targets (SBT) eli tieteelliset päästövähennystavoitteet ohjaavat yrityksiä asettamaan omat tavoitteensa Pariisin ilmastosopimuksen täyttymiseksi.

Riina Känkänen

Liiketoimintapäällikkö, kestävä kehitys ja innovaatiot
P: +358 40 768 8084

Science Based Targetsit tukevat taistelua ilmastonmuutosta vastaan osoittamalla yrityksille, mikä on heidän reilu osuutensa Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteista. Sitoutuneiden yritysten päästövähennystavoitteet ovat sidottuja tieteeseen ja kansainvälisesti asetettuihin tavoitteisiin. Aloitteen muodostavat ilmastoraportointiin keskittyvä CDP, YK:n Global Compact -organisaatio, Maailman luonnonvarainstituutti WRI sekä ympäristöjärjestö WWF.

SBT-ohjeistossa päästöjen kompensointia tai esimerkiksi hiilenpoistoa ei hyväksytä päästövähennysten keinovalikoimaan. Näin yrityksiä ohjataan keskittymään oman toiminnan hiilipäästöjen vähentämiseen tavoitteisiin pääsemiseksi. Tässä - kuten koko kompensointikeskustelussa - on riittänyt haasteita, sillä useat valtiot ja yritykset ovat asettaneet itselleen hiilineutraalisuustavoitteita, joiden sisältö sekä laskentarajaukset poikkeavat toisistaan merkittävästi. Vaikeuskerrointa lisää se, että käytännössä usein on miltei mahdotonta päästä hiilineutraalisuuteen pelkästään päästövähennyskeinoin ilman kompensointia tai muuta hiilenpoistomenetelmää.

Selkeytyksiä on onneksi luvassa. Vuonna 2020 SBT julkaisi ohjeistusluonnoksen siitä, kuinka hiilineutraalisuuteen voi päästä uskottavasti. Luonnoksen pohjalta julkaistaan vuoden 2021 lopussa uusi Science Based Targets Net Zero -standardi . Vuoden 2022 alkupuolella myös maailmanlaajuinen yhteishanke Greenhouse Gas Protocol eli GHG Protocol on julkaisemassa ohjeistusluonnoksen siitä, kuinka yritysten tulisi laskea hiilenpoiston ja kompensaation vaikutukset päästöihin mukaan lukien esimerkiksi tekninen hiilenpoisto, biogeeniset tuotteet, maankäytön muutokset sekä hiilinielut.

Ramboll on mukana asiantuntijaroolissa SBT Net Zero -standardin lausuntokierroksilla. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Net Zero -standardin mukaiset päästövähennystavoitteet tulevat olemaan äärimmäisen kunnianhimoiset ja vain harva yritys pystyy ne asettamaan. Pelkästään kompensoinnilla ja/tai hiilenpoistolla ei voisi päästä hiilineutraalisuuteen, sillä päästöistä tulisi vähentää lähes 90-95%. Kompensaatio ja erilaiset hiilenpoistomenetelmät huomioidaan standardissa, mutta vasta viimeisenä keinona.

Ramboll on sitoutunut Science-based targets -aloitteeseen ja kehittää myös omaa päästölaskentaansa GHG Protocol1 -ohjeiston mukaisesti. Vuodesta 2021 alkaen yhtiö huomioi myös toimitusketjunsa päästöt.

Ramboll auttaa sekä julkisia että yksityisiä toimijoita asettamaan hiilineutraalisuus-, nettopositiivisuus-, ja vähähiilisyystavoitteita, laatimaan tiekarttoja tavoitteisiin pääsemiseksi sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä hiilipäästöjen pienentämiseksi. Rambollin asiantuntijoiden osaaminen kattaa myös erilaisten päästölaskentaprojektien olennaiset laskentastandardit ja -viitekehykset, joita voidaan hyödyntää sekä yritys-, alue-, kiinteistö- että tuotetasolla.

1 The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2015) sekä GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard 

 

Lue lisää:

- Tieteelliset päästövähennystavoitteet
- Tieteelliset luontopääomatavoitteet
- Zero by Ramboll aluekehitys- tai rakennushankkeen päästötavoitteiden asettamiseksi
- ZEROInfra by Ramboll infrahankkeiden ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointiin
 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites