Visuaalinen Fenix tuo suunnittelun tulevaisuuden tähän päivään

Kehittämämme visuaalisen työkalun avulla hankeideoita, konsepteja ja luonnossuunnitelmia voi tarkastella interaktiivisesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Työkalun reaaliajassa päivittyvä näkymä korvaa viikkoja kestävän rakenneluonnosteluvaiheen. Fenix mahdollistaa hiilijalanjälkiohjauksen jo hankkeen luonnosteluvaiheessa, mikä tuo CO2-päästöjen vähentämiseen aivan uusia vaikutusmahdollisuuksia.

Hanketarkastelussa tiloja ja rakennuksia voi luonnostella suoraan tulevaan ympäristöön. Näin saadaan heti parempi käsitys ympäristön ja suunniteltavien rakennusten vuoropuhelusta.

Ota yhteyttä ja pyydä esittely!

Petri Kortelainen

Computational Design Manager
P: +358 40 1946358
Laura Kainulainen, Ramboll Finland

Laura Kainulainen

Kestävän kehityksen päällikkö, Rakennetekniikka

Kalevi Saarela

Arkkitehti
P: +358 50 3788321

Rakennushankkeiden esisuunnitteluvaiheessa tarvitaan mahdollisimman paljon luotettavaa tietoa, joka tukee rakentamispäätöksen tekemistä ja itse rakentamista. Lähtötietojen avulla arvioidaan esimerkiksi hankkeen kannattavuutta, hiilijalanjälkeä ja muita tavoitteita jo hyvissä ajoin. Varhaisessa vaiheessa myös vaihtoehtojen vertailu onnistuu kohtuullisilla suunnittelukustannuksilla.

Haasteena on, että kokonaisvaltaisen ja kaikille osapuolille ymmärrettävän tiedon saaminen on suunnittelun alkuvaiheessa vaikeaa. Se hidastaa päätöksentekoa ja tekee yhteiskehittämisestä hankalaa. Keskustelun tueksi tarvitaan muutakin kuin hyvin varusteltu neuvotteluhuone.

Uusi hankesuunnitteluun räätälöity työkalumme nostaa lähtötietojen saatavuuden uudelle tasolle ja tuo samalla suunnittelun tulevaisuuden tähän päivään. Uuden konseptimme ansiosta erilaisia hankeideoita ja niiden vaikutuksia kokonaisuuteen voidaan arvioida yhdessä visuaalisesti jo ensimmäisissä palavereissa, ennen varsinaisista suunnitteluinvestoinneista päättämistä.

Fenix on eräänlainen rakentamisen virtuaalinen koelaboratorio, jonka avulla erilaisia ideoita päästään tarkastelemaan ja testaamaan jo hankkeen alkuvaiheessa. Myös uusia ideoita ja toteutusvaihtoehtoja on helppo nostaa mukaan tarkasteluun reaaliajassa.

Alun perin konseptin tavoitteena oli tuoda rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu lähemmäs toisiaan. Fenixin ansiosta arkkitehti saakin työnsä tueksi alalla ensimmäistä kertaa rakennesuunnittelun tuottamat tiedot, kuten eri arvoilla mitoitetut kantavat runkorakenteet ja rakennuksen massat. Arkkitehti voi siis kokeilla reaaliaikaisesti, minkälaisia rakenteita sama tila edellyttäisi viisi- tai kahdeksanmetrisillä laatoilla tai vaikkapa liitto- tai liimapuupilareilla. Visuaalinen ja reaaliajassa päivittyvä näkymä korvaa näin viikkoja kestäneen rakenneluonnosteluvaiheen.

Työkalun käyttömahdollisuudet ovat tätäkin laajemmat. Se tuottaa visuaalista tietoa kaikille hankkeen osapuolille, kuten tilaajalle, rakennuttajalle ja viranomaisille. Fenixin käyttöönotto on helppoa, koska lähtötiedoiksi tarvitaan ainoastaan rakennuksen tilat sekä niiden laajuus- ja käyttötarkoitukset. Annamme tiloille lähtötiedoiksi tarvittavat parametrit ja luonnostelemme yhdessä arkkitehdin kanssa tilojen sijoittumisen. Sen jälkeen kaikki suunnittelutyö, mitoitus ja massoittelu on automatisoitua. Koneoptimointi tuottaa hankkeeseen parhaiten sopivat ratkaisut.

Hiilijalanjälkiohjaus mukaan jo luonnossuunnitteluun


Fenixin avulla hankkeen eri osapuolet näkevät reaaliajassa, miten eri valinnat aina runkoratkaisuista rakenteellisiin yksityiskohtiin vaikuttavat yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin. Työkalu esimerkiksi kertoo, miten tietty valinta vaikuttaa kokonaiskustannuksiin, energiatehokkuuteen tai hiilijalanjälkeen. Se siis mahdollistaa hiilijalanjälkiohjauksen jo hankkeen luonnosteluvaiheessa.

Rakennesuunnittelun kannalta tämä on valtava edistysaskel. C02-päästöjen vähentäminen on muuttunut rakennushankkeissa marginaalisesta kilpailuedusta välttämättömyydeksi. Rakennesuunnittelijan on ollut kuitenkin vaikea vaikuttaa hiilijalanjälkeen tehokkaasti, koska usein tärkeimmät päätökset on jo tehty, kun kohde tulee rakennesuunnittelijan työpöydälle. Jäljellä on enää rakenneratkaisujen optimointi, ja suurimmat vaikutusmahdollisuudet on menetetty.

Fenixin avulla rakenteiden luonnossuunnittelu onnistuu kustannustehokkaasti osana hankesuunnittelua. Samalla kaikki materiaalien hiilijalanjälkeen, tilojen toiminnallisuuteen ja muuntojoustavuuteen vaikuttavat tekijät saadaan mukaan päätöksentekoon jo suunnittelun alkumetreillä. Työkalun visuaalinen esittämistapa tuo hiilijalanjälkitarkastelun osaksi suunnitteluprosessia ja auttaa toimimaan kestävän rakentamisen suunnannäyttäjänä.

Tutustu kampanjasivuihin ja lue lisää

Kuva 2 Automaattinen rakenteiden luominen mahdollistaa muun muassa tila-asettelun, rakenteiden valinnan, aukotusten, käytettävyyden, ja tietysti ulkonäön arviointia jo ennen suunnittelun aloittamista.
Kuva 3 Fenix-konsepti perustuu tilaobjekteihin, joille määritellään mitat ja rakennejärjestelmä. Tiloja voidaan muokata, kopioida, ja yhdistellä halutuksi rakennukseksi täysin vapaasti ja rakenteet päivittyvät reaaliajassa tilaratkaisun mukaiseksi.
Kuva 4 Fenix-konsepti mahdollistaa tila- ja rakennevalintojen vaikutusten visualisoinnin myös hiilijalanjäljen osalta. Lisäksi konseptiin voidaan liittää rajattomasti muuta analytiikkaa, joiden tulokset ovat myös saatavilla välittömästi muutosten myötä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites