10 vinkkiä inventointimallinnuksen tilaamiseen - Lataa ilmainen check-lista

Inventointimallia käytetään tyypillisesti saneeraus- tai ylläpitohankkeen alussa, kun kohteesta tarvitaan ajantasaiset lähtötiedot. Lue tietomallintamisyksikön johtajan Max Levanderin neuvot inventointimallinnuksen tilaamiseen ja lataa check-lista! 

Inventointimallia käytetään tyypillisesti saneeraus- tai ylläpitohankkeen alussa, kun kohteesta tarvitaan ajantasaiset lähtötiedot. Haluamme auttaa pyytämään tarjouksen inventointimallintamisesta muutaman helpon vinkin avulla. Voit ladata check-listan tekstin lopusta! 

1. Kenelle tarjouspyyntö kannattaa lähettää? 

Suosittelemme pyytämään tarjouksia vakiintuneilta toimijoilta. Silloin saat vertailukelpoisia tarjouksia ja kokonaisuuden, joka palvelee hanketta. Tärkeintä on tutustua referenssien laatuun ja määrään. Matkan varrella meillekin on kertynyt paljon tärkeää oppia! 

2. Uudisrakennuksen tietomalli vai saneerauskohteen inventointimalli? 

Uudiskohteen 3D-mallit eroavat ratkaisevasti saneeraus- ja ylläpitokohteiden tietomalleista. Uudisrakennuksen tietomallintaminen on varsin määrämuotoinen prosessi, mutta jokainen saneeraushanke on yksilöllinen. Kerro siis ensin selkeästi, minkälaisesta hankkeesta on kyse. 

3. Minkälaista mittaustietoa on jo saatavilla?

Kaikki mittatieto on eteenpäin! Jos kohteesta on saatavilla esimerkiksi tarkkoja 2D-piirustuksia, säästö inventointimallin mittauskuluissa voi olla 50 prosenttia. Tyypillisesti laserkeilaamme kohteen ja täydennämme mittaustuloksia tarpeen mukaan eri menetelmillä, kuten dronekuvauksella.

Olemme myös innovoineet yhdessä asiakkaidemme kanssa hybridiratkaisun, joka auttaa säästämään mittauskuluissa jopa 80 prosenttia. Monessa kohteessa tarvittavat äärimitat pituus-, leveys- ja korkeussuunnassa saadaan, kun laserkeilataan vain julkisivu ja porrashuone.

4. Häiritsevätkö mittaukset arjen toimintaa? Tehdäänkö osa mittauksista saneerauksen aikana?

Tarjouspyynnössä kannattaa mainita optiona, jos osa mittauksista olisi hyvä toteuttaa vasta saneerauksen aikana. Silloin tilojen käyttäjiä häiritään mahdollisimman vähän. Voimme hinnoitella tarjoukseen tietyn määrän tarkentavia mittauksia, joiden toteutuksesta päätetään hankkeen aikana.

Vältämme aina tarpeetonta häiriötä, ja siksi esimerkiksi Hotelli Tornissa välipohjien palkkirakenteet mitattiin ensin vain suurpiirteisesti. Kun korjaushanke käynnistyi, palasimme tekemään täydennysmittauksia. Mittaukset voidaan myös tehdä toimistoaikojen ulkopuolella. Esimerkiksi Kiasmassa toteutimme yleisten tilojen mittaukset maanantaisin, jolloin museo on kiinni.

Vähennämme parhaamme mukaan käyntejä kohteessa myös myöhemmin. Siksi toimitamme kaiken mittausaineiston webselainympäristössä, johon kaikilla hankkeen osapuolilla on pääsy.

5. Mihin inventointimallia halutaan käyttää?

Maalataanko kohteessa seiniä, uudistetaanko julkisivu vai puretaanko kaikki rakenteet kantavaan runkoon asti? Mallinnamme vain tarvittavat asiat, kuten kiinteät rakennusosat. Linjasaneerauksessa tarvitaan tietoa myös talotekniikasta, kuten lattiakaivoista, vesipisteistä ja ilmanvaihdon venttiileistä.

6. Mikä on kohteen bruttoneliömäärä?

Eniten mallintamisen hintaan vaikuttaa kohteen koko, koska mallintaminen ulottuu tyypillisesti ulkovaipan ulkokuoreen asti. Jos neliömäärä ei ole tiedossa, paras arvaus noin viiden prosentin tarkkuudella riittää. Ilmoita laajuus mielellään bruttoneliöinä.

7. Miten monimuotoinen kohde on?

Kohteen typologia vaikuttaa mallintamisen hintaan toiseksi eniten. Monimuotoisuuden merkitystä havainnollistaa hyvin, kun mietitään eroja teollisuushallin ja 7-kerroksisen hotellin välillä. Esimerkiksi Kiasma-museo ei ole suuren suuri, mutta sitäkin monimuotoisempi.

8. Miten tarkkaan mallinnetaan kohteen yksityiskohdat?

Meidän on tärkeää tietää, miten yksityiskohtainen malli on tarpeen. Usein suosittelemme, ettei mallista tehdä liian tarkkaa. Aina kun tietomallin koko kasvaa, suunnittelu vie enemmän aikaa. Esimerkiksi koristeellisen julkisivun mallintaminen voi vaatia jopa kahden kuukauden työn.

9. Sisältääkö kohde kulttuurihistoriallisia arvoja?

Kohteen mallintamisessa käytetään aina tapauskohtaista harkintaa. Huomioon otetaan esimerkiksi suojelu- ja kulttuurihistorialliset arvot. Esimerkiksi Ateneumista mallinsimme huolella myös julkisivun ja Suomenlinnan inventointimalliin liitettiin tavallista runsaammin yksityiskohtia.

10. Millä suunnitteluohjelmistolla arkkitehtisuunnittelu tehdään?

Käytännössä vaihtoehtoja on kaksi: ArchiCAD ja Revit Architecture. Käytämme mallintamisessa samaa ohjelmistoa kuin arkkitehtitoimisto. Huti mallintamisohjelman valinnassa ei ole kuitenkaan katastrofi. Voimme tehdä pienellä lisäponnistuksella konversion ohjelmien välillä. Autamme mielellämme myös oikean tiedon saamisessa ja yhteistyössä hankkeen arkkitehdin kanssa.

Lopuksi on hyvä muistaa, että mallintaminen onnistuu mistä tahansa kohteesta. Olemme mallintaneet erilaisten rakennusten lisäksi esimerkiksi siltoja, patsaita, kalliopintoja ja taideteosten ripustuspisteitä. Jos tarvitset lisää vinkkejä, autamme mielellämme tarjouspyynnön laadinnassa!

Lue lisää ja lataa

Muistilista inventointimallinnuksen tilaamiseen

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites