Tietomallin tulkitseminen ei ole välttämätön kansalaistaito!

Rakennetun ympäristön suunnittelijat arvostavat valtavasti sitä tietoa, jota saamme hankkeissa tilojen käyttäjiltä, rakennuttajilta, urakoitsijoilta ja ylläpidosta. CAVEn kaltaiset virtuaaliympäristöt ovat kaikille osapuolille helppo keino ymmärtää toinen toisiaan paremmin. 

CAVEn kaltaiset virtuaaliympäristöt ovat keino ymmärtää paremmin suunnitteluratkaisuja

Ota yhteyttä

Kysy lisää CAVEn tai virtuaalityöpajojen mahdollisuuksista! 

Sakari Kiito

Projektipäällikkö, BIM & Digital Services
P: +358 40 6402402

Hankkeissa olemme oppineet, että uusi teknologia tarjoaa monia hyötyjä, joista suurin on vuoropuhelun helpottaminen. Esimerkiksi CAVE-virtuaaliympäristössä tutustutaan yhdessä suunniteltuihin tiloihin. Eikö asioista kannattaisikin keskustella silloin, kun kyse on vasta suunnitelmista, ei todellisuudesta? 

CAVE-ympäristössä tilat koetaan oikeassa mittakaavassa 

 Sairaalahankkeissa on tiedostettu jo kauan, etteivät suunnittelijat pärjäisi ilman käyttäjiltä saatua tietoa. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on levinnyt vähitellen myös muihin rakennustyyppeihin, ja samalla tarvitsemme keinoja käydä läpi suunnitelmia niin, että kaikki ymmärtävät, mistä ollaan päättämässä. 

Rakennetun ympäristön suunnitelmat tehdään lähes aina 3D-tietomallina, josta keskustellaan erilaisissa kokouksissa. Ongelmana on, ettei kukaan meistä hallitse kaikkien erikoisalojen teknisiä piirustuksia tai tietomalleja. Onneksi meidän ei tarvitsekaan. 

CAVE on elokuvateatteria muistuttava luolamainen huone, jossa projektorit heijastavat seinille, lattiaan ja kattoon keskenään synkronoitua kuvaa rakennuksen 3D-tietomallista. Kuva liikkuu tilasta toiseen, jolloin etäisyydet on helppo hahmottaa. Kommunikointi kaikkien paikallaolijoiden kesken onnistuu luontevasti, ja suunnitteluratkaisuihin voidaan tutustua oikeassa koossa ja mittasuhteissa. 

Kokemuksemme mukaan CAVE on hyödyllinen työkalu yhtä lailla sairaalahankkeissa kuin päiväkoti- tai logistiikkakohteissa. Virtuaalimalleja tehdään myös julkisista tiloista, mikä auttaa arvioimaan esimerkiksi turvaetäisyyksiä. Kouluhankkeissa CAVE on osoittautunut helpoksi keinoksi käydä läpi kunnan edustajien, opettajien ja esimerkiksi keittiöhenkilökunnan näkemyksiä. Suunnittelijat ovat paikalla vastaamassa kysymyksiin ja selittämässä tekemiään ratkaisuja. 

Virtuaalityöpajoissa eri näkökulmat saadaan esiin ajoissa 

Vuorovaikutus on tärkeä osa myös tietomallikoordinointiin kuuluvaa tietomallien yhteensovitusta. Toteutamme yhteensovituskokouksia usein virtuaalityöpajoina, jolloin suunnittelijat tarkastelevat samaa yhdistelmätietomallia verkon yli. Matkustamista ei tarvita, ja jokaisen suunnittelijan on helppo tehdä muutokset omaan suunnitelmaansa saman tien. 

Yhteensovituskokouksista on mahdollista saada vieläkin enemmän irti. Suunnittelun ohjauksesta vastaavien osapuolten, kuten rakennuttajien, kannattaa vähintäänkin seurata virtuaalikokouksia. Ne auttavat hahmottamaan kokonaisuuden ja vaikuttamaan suunnitteluratkaisuihin ajoissa.

Kutsumme mielellämme mukaan myös urakoitsijoiden edustajia, jotka katsovat suunnitelmia rakennettavuuden näkökulmasta. Työmaa-aikana on mahdollista järjestää erillisiä virtuaalisia viikkopalavereita, joissa urakoitsijat sopivat yhdessä asennustöiden vaiheistuksesta ja työjärjestyksestä. Se säästää kaikkien aikaa.

Ja jos asiat halutaan hoitaa viimeisen päälle, virtuaalityöpajoihin kutsutaan myös kiinteistönhuolto. Silloin hankkeessa tehdään käyttäjien kannalta toimivia, helposti asennettavia ja turvallisesti ylläpidettäviä suunnitteluratkaisuja. Syntyyhän 95 % rakennuksen kustannuksista käytön aikana.

CAVE ja muut virtuaaliset työkalut eivät olekaan pelkkää trendien perässä laukkaamista. Suunnittelijat haluavat asettua tilan käyttäjien, rakennuttajien, urakoitsijoiden ja kiinteistönhuollon saappaisiin. Yhdessä vältämme toimimattomat ratkaisut ja lisäämme ymmärrystä toinen toistemme tarpeista. Se parantaa koko hankkeen yhteishenkeä.

Lue lisää

Tietomallikoordinointi-palvelu

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites