Mitä on Computational Design, ja mitä hyödyt siitä tilaajana?

Computational design on vaikea termi, mutta sen hyödyissä ei ole mitään epäselvää. Käytännössä se antaa suunnittelijalle supervoimat löytää parempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Ihminen voi vertailla ehkä kymmentä muuttujaa; tietokone optimoi sekunnissa tuhansia vaihtoehtoja.

Computational Design

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Petri Kortelainen

Computational Design Manager
P: +358 40 1946358

Termiä computational design ei ole helppo suomentaa, mutta käytännössä se tarkoittaa keinoja, joilla suunnittelua tehostetaan tietokoneiden avulla. Voimme hyvin puhua myös automaatioon perustuvasta suunnittelusta, algoritmisesta suunnittelusta tai tietokoneavusteisesta suunnittelusta.

Asian ydin on hyödyntää tämän päivän tietokoneiden ylivertaista laskentatehoa. Sen ansiosta tuhansia vaihtoehtoja ja tehtäviä käydään läpi sekunnissa ja tulokset esitellään ihmisille ymmärrettävässä muodossa päätöksentekoa varten.

 

Monitavoiteoptimointi kokoaa parhaat vaihtoehdot yhteen

Rakennushankkeiden ratkaisuja on optimoitu kymmeniä vuosia. Computational design virittää optimoinnin uudelle tasolle, jolloin on parempi puhua kokonaisoptimoinnista tai monitavoiteoptimoinnista. Useista ratkaisuista kootaan siis parhaiten toimiva kokonaisuus.

Ihminen säilyy tässä yhtälössä päätöksentekijänä, joka sanoo, mitä tavoitellaan. Hyvä esimerkki on aurinkopaneelien hyötyoptimointi. Tietokone simuloi lukemattomia erilaisia paneelien sijainteja ja kallistuskulmia. Samalla huomioidaan rakennuksen varjopaikat, erilaisten pintojen lämpeneminen ja viilennystarve.
Toinen esimerkki on materiaalimenekin optimointi. Silloin minimoidaan esimerkiksi betonin menekkiä, mutta maksimoidaan rakennettavuutta ja rakenteiden toistuvuutta. Materiaaleja kuluu optimimäärä, eikä energiaa hukata missään vaiheessa.
 

Tietokoneet näyttävät mahtinsa luonnossuunnittelussa

Suunnittelutehtävästä riippumatta computational design tehostaa tiedonkäsittelyä, kuten erilaisten tietokantojen ja tietomallien luomista. Jättimäiset paperiarkistotkaan eivät ole ongelma, koska tietokone tekee toistuvaa digitointityötä väsymättä, virheettä ja automaattisesti. Jopa monimutkaisista kokonaisuuksista pystytään luomaan havainnollinen ja helposti hyödynnettävä sähköinen tietokanta. Hyödyt näkyvät myös kiinteistöjen ylläpidossa ja kiinteistökehityksessä.

Parhaimmillaan tietokoneavusteinen suunnittelu on luonnossuunnitteluvaiheessa, kun vasta hahmotellaan rakennus- tai kiinteistökehityshankkeen konseptia. Samalla voidaan maksimoida tietyn tontin potentiaali ja käydä läpi määrättömästi erilaisia vaihtoehtoja.

Alun perin tietokoneavusteista suunnittelua hyödynnettiinkin erityisesti arkkitehtisuunnittelussa, kun rakennuksen geometria oli ihmiselle liian vaikea. Tällä hetkellä tietokoneavusteisen suunnittelun hyödyt nähdään ihan tavallisten asuinkerrostalojen suunnittelun eri vaiheissa.

Miksi tietokoneavusteinen suunnittelu säästää rahaa?

Suurimmat säästöt syntyvät suunnittelussa siitä, että aktiivisen työn määrä vähenee tietyissä tehtävissä ja aikaa voidaan käyttää paremmin toisaalla. Kun ongelma annetaan tietokoneen ratkaistavaksi, ratkaisu löytyy hetkessä, kun ihmisiltä kuluisi vuosia. Se mahdollistaa konkreettisia säästöjä sekä rakentamisessa että elinkaarikustannuksissa.

Toisena etuna on, että computational design auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Tietokoneohjelmat tekevät vaivattomasti kaikki tarvittavat analyysit, simuloinnit ja optimoinnit sekä esittävät niiden perusteella ratkaisut reaaliajassa päätöksenteon tueksi. Parhaita ratkaisuja ja toimintatapoja voidaan hyödyntää myös tulevissa projekteissa.

Tällä hetkellä computational design ei ole vielä alalla standardi, mutta uskon, että siitä tulee väistämättä tärkeä osa projektien toteutusta. Työtapamme muuttuvat radikaalisti, koska hyödyt ovat totta tässä ja nyt. Meillä on tarvittava teknologia ja meillä on tarvittava ammattitaito.

Haluatko lisätietoja aiheesta? Ota yhteyttä, autamme mielellämme.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites