IV-katselmuksilla suunnitelmallisuutta kiinteistöjen ylläpitoon

Ilmanvaihdon katselmus on kustannustehokas tapa seurata rakennuksen sisäilmaolosuhteita. Mahdolliset puutteet voidaan havaita hyvissä ajoin ennen käyttäjien palautetta.

Ota yhteyttä

Pekka Ranta

yksikönpäällikkö, tutkimus- ja rakennusfysiikkapalvelut Etelä-Suomi
P: +358 40 8212 530
M: +358 40 8212 530
Viemäri- ja käyttövesiputkien tutkiminen mielletään yleisesti tarpeelliseksi keinoksi pitää huolta rakennuksen toimivuudesta. Rambollin osastopäällikkö ja LVI-kuntotutkija Pekka Ranta toivoo, että ilmanvaihdon tutkimisesta tulisi yhtä systemaattista.
– IV-järjestelmiä uusitaan, korjataan tai säädetään usein suoralta kädeltä, vaikka todellinen korjaus- ja huoltotarve olisi mahdollista selvittää kevyellä katselmuksella.

Ympäristöministeriö onkin rahoittamassa hanketta, jossa ilmanvaihdon katselmuksiin luodaan uusi opas. Ramboll on mukana oppaan asiantuntijatyöryhmässä.
– Tavoitteena on madaltaa kynnystä tutkia IV-järjestelmiä, mikä parantaa sisäilman laatua pitkällä tähtäimellä. Lisäksi katselmuksilla voidaan vähentää turhaa korjaamista. Miksi uusia koko IV-kone, jos yhden osan huolto tai vaihto korjaa ongelman edullisemmin ja jatkaa järjestelmän käyttöikää?

Asiantuntijoiden katselmus keskittyy olennaiseen

Ilmanvaihdon katselmus on tilaajan ja tilojen käyttäjien kannalta vaivaton ratkaisu, jonka kustannukset pysyvät kurissa suurissakin kiinteistöissä. Ranta suosittelee katselmoimaan IV-järjestelmät ensimmäisen kerran noin 5 vuoden iässä.
– Silloin IV-laitteissa alkaa olla nuohous- ja säätötarvetta, ja samassa yhteydessä voidaan suorittaa muut tarpeelliset huoltotoimenpiteet. Katselmus antaa lähtötietoja myös laajempaan korjaussuunnitteluun.

Toisin kuin luullaan, IV-järjestelmien tutkiminen kokonaisvaltaisesti ei ole yksinkertainen tehtävä, ja siksi kaikilla Rambollin asiantuntijoilla on yli 10 vuoden kokemus IV-järjestelmien kuntotutkimuksista ja korjausten valvonnasta.
– Kokemus auttaa luomaan kohteesta nopeasti yleiskuvan ja kohdistamaan katselmuksen oikeisiin paikkoihin, Ranta toteaa.

Katselmuksen aluksi asiantuntijat käyvät läpi tilaajan toimittamat dokumentit ja haastattelevat tilaajan edustajat aloituspalaverissa. Sen jälkeen IV-järjestelmän toimintakunto ja puhtaus katselmoidaan kohdekierroksilla. Järjestelmästä kartoitetaan muun muassa mahdollisia mineraalivillakuitulähteitä. Otantana mitataan myös ilmamääriä. Taulukkomuotoinen katselmusraportti sisältää ilmanvaihdon huolto-, korjaus- ja lisätutkimustarpeet sekä suositukset akuuteista korjauksista. Katselmus ulottuu viiden vuoden päähän, joten se palvelee myös kiinteistön ylläpitoa ja PTS:ää.

Keskimäärin 1–2 päivää kestävä IV-katselmus ei juurikaan häiritse tilojen käyttöä, koska tarkastelut toteutetaan pääosin teknisissä tiloissa. Ilmamäärien mittauskin onnistuu yleensä esimerkiksi toimiston yhteisistä tiloista.

Toimiva ilmanvaihto ennaltaehkäisee sisäilmaongelmia

Rannan mukaan ilmanvaihtojärjestelmä voidaan nähdä rakennuksen keuhkoina. Toimivalla ilmanvaihdolla on suuri vaikutus ihmisten jaksamiseen ja rakenteiden kuntoon.

– Esimerkiksi tukossa olevat suodattimet vähentävät raikkaan tuloilman määrää, jolloin huoneilmasta tulee tunkkaista ja tilaan voi syntyä alipaine. Silloin rakenteista saattaa päästä huoneilmaan epäpuhtauksia.

Säännölliset IV-katselmukset säästävät kiinteistönomistajia laajamittaisilta kuntotutkimuksilta ja tarpeettoman kalliilta korjauksilta. Lisäksi katselmuksella varmistetaan sisäilman laatu.

– Kun ilmanvaihdon puutteet havaitaan ja korjataan ajoissa, rakennus ei ehdi leimautua sisäilmaongelmakohteeksi. Tavoitteena ei ole kuitenkaan etsimällä etsiä vikoja, vaan koota asiakkaalle hyödyllistä tietoa ja antaa näin luotettava työkalu jatkosuunnittelua varten.

Lisätietoa: Putkistojen kuntotutkimus nostaa kiinteistön korjaustarpeet päivänvaloon

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites