Kiinteistöverotus uudistuu – valmistaudu ajoissa

Hallituksen tuore esitys uudesta kiinteistöverolainsäädännöstä konkretisoi uudistuksen vaikutuksia kiinteistönomistajalle. Vastuullinen kiinteistönomistaja valmistautuu muutoksiin ennakolta ja laatii kiinteistöveroilmoitukset huolella lakimuutoksen tultua voimaan. On mahdollista, että kiinteistöveron taso yksittäisissä kohteissa muuttuu merkittävästi. 

Jätkäsaari Helsinki

Ota yhteyttä

Siiri Aula

Vanhempi konsultti, kiinteistöverot
M: +358 040 538 1967

Johannes Huovinen

Konsultti, kiinteistöverot
M: +358 40 595 6928

Lakiuudistuksen tavoite on poistaa verotusarvojen jälkeenjääneisyydestä johtuva epätasavertaisuus sekä selkeyttää veron määräytymisperusteita. Vaikka uudistuksen tarkoitus ei ole korottaa kiinteistöveron määrää kokonaisuutena, tiedossa voi olla yllättävän suuria muutoksia yksittäisen kohteen verotuksessa.

- Koska verotusarvoja pääsääntöisesti korotetaan, yksittäisten kohteiden veron määrä voi nousta huomattavasti. Etenkin pääkaupunkiseudulla kiinteistönomistajien kannattaa olla nyt hereillä, kertoo varatuomari Siiri Aula.

Rakennusten verotuksessa tullaan jatkossa ottamaan huomioon alueelliset erot hintatasossa ja rakentamiskustannuksissa. Toisiaan vastaavien rakennusten välillä kiinteistöveron määrä voi vaihdella jopa yli 20 % sijainnista riippuen. Kalleimmat verotusarvot lankeavat pääkaupunkiseudulle. Myös verovelvollista huomattavasti helpottavia muutoksia on luvassa.

- Eräs suurimmista periaatteellisista muutoksista on, ettei rakennuksen veroa enää koroteta peruskorjausten takia. Muutos rohkaisee kiinteistönomistajia pitämään rakennuskannan kunnossa, iloitsee Aula.

Uudistukseen on syytä valmistautua

Vaikka uudistus ei vielä vaikuta ensi vuonna, kiinteistönomistajan kannattaa aloittaa valmistautuminen. Veromuutokset tulee budjetoida etukäteen. Jos vuokrakohteessa kiinteistöveron maksaa vuokralainen, tulee osapuolten olla samalla viivalla lakimuutoksen vaikutuksesta vuokralaisen velvoitteisiin.

- Vastuullinen kiinteistönomistaja selvittää etukäteen, kuinka lakiuudistus vaikuttaa omaan portfolioon, toteaa diplomi-insinööri Johannes Huovinen.

- Koska rakennusluokat päivitetään lakiuudistuksen yhteydessä, siirtyminen uuteen luokitukseen edellyttää kiinteistönomistajan omaa panosta tietojen tarkistamisessa. Veroilmoituksen laatiminen lakiuudistuksen jälkeen vaatii normaalia enemmän resursseja.

Rambollin kiinteistöveroasiantuntijoiden arvion mukaan yksittäisissä kohteissa jopa oikaisuvaatimuksille voi olla tarvetta. Esimerkiksi hoivakohteiden sekä teollisuuden ja logistiikan rakennusten osalta rakennusluokittelu muuttuu huomattavasti.

Liikerakennusten vero myllerryksessä

Rakennusten nykyiset verotusarvot perustuvat 1970-luvulla tehtyihin selvityksiin ja sen aikaisiin keskimääräisiin rakentamiskustannuksiin. Maapohjien verotusarvot ovat peräisin 1990-luvulta.

- Jatkossa verotusarvoissa otetaan vuosittain huomioon alueiden hintataso ja rakentamiskustannusten kehitys, kommentoi Aula.

- Uudistuksen tavoitteena on päivittää verotusarvot ja pitää ne ajan tasalla.

Hallituksen esityksen mukaan toimistorakennusten kiinteistöveron määrä alenisi keskimäärin noin 35 prosenttia koko Suomen mittakaavassa. Toisaalta liike- ja tavaratalojen veron määrä nousisi esitettyjen laskelmien mukaan jopa noin 50 prosentilla. 

- Hallituksen esityksen laskelmat eivät kuitenkaan ole niin mustavalkoisia. Esimerkiksi Helsingissä sijaitsevassa toimistorakennuksessa kiinteistöveron määrä voi kaikesta huolimatta nousta. Sijainnilla on jatkossa suuri merkitys rakennusten verotukseen, arvioi Huovinen.

- On syytä huomioida, että hallituksen esityksen vaikutusarvio perustuu laskelmiin, joissa Helsingin yleinen kiinteistöveroprosentti nousee. Myös ikäalennusjärjestelmän päivitys selittää osaltaan muutoksia rakennusten veron määrässä.

Kunnat päättävät jatkossakin kiinteistöveroprosenteistaan lain salliman vaihteluvälin puitteissa. Vaikka lakiuudistus yksinkertaistaa kiinteistöverotusta, muutosvaiheessa yksittäisten kohteiden veron muutosta voi olla kiinteistönomistajalle hankala ennustaa.

- Tulee muistaa, että hallituksen esityksen vaikutusarviot ovat yleisluontoisia. Ammattitaitoinen kiinteistöveroasiantuntija voi auttaa kiinteistönomistajaa selvittämään tarkemmat vaikutukset omaan kiinteistöomaisuuteensa, lisää Aula.

Lakiuudistus voimaan vuonna 2024

Hallituksen esitys etenee lausuntokierroksen jälkeen eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokaudella 2022. Valmistautuminen uudistukseen on aiheellista aloittaa nyt, sillä lakiuudistus on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2024 verotuksessa. Muutoksia voi kuitenkin vielä tulla niin lain sisällön kuin voimaantulon aikataulunkin suhteen.

Kokonaisuutena arvostamisjärjestelmän uudistus tuo kiinteistöverotukseen selkeyttä ja avoimuutta. Uudistuksen vaikutukset eivät kuitenkaan ole samanlaiset kaikille verovelvollisille, vaan joissakin kiinteistöissä vero nousee ja toisissa laskee. Nähtäväksi jää, minkälaisen vastaanoton hallituksen esitys saa eduskunnassa. 

Kiinteistöveroasiantuntijan askelmerkit kiinteistönomistajalle:

Vuosina 2022–2023

  1. Veromuutoksen budjetointi
  2. Nykyisten tietojen oikeellisuuden tarkistaminen
  3. Vaikutusten arviointi vuokrakohteissa

Vuonna 2024

  1. Resurssien varaaminen kiinteistöveroilmoitusten laatimiseen
  2. Kiinteistöveroilmoitusten tarkistaminen erityisen huolellisesti

Rambollin kiinteistöveroasiantuntijat auttavat toimialasta riippumatta lakiuudistuksen tuomien muutosten läpiviennissä.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites