Vastuullisesti kohti vihreää rakentamista

Kestävä kehitys on monitahoinen kokonaisuus, jossa yhden ratkaisun vaikutukset voivat heijastua laajalle. Koko elinkaaren vaikutusten huomiointi ei ole mahdollista muutaman ihmisen voimin. Vähähiilinen rakentaminen vaatii eri asiantuntijoiden osaamista ja jatkuvaa kehittämistä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää keinoistamme ohjata rakennushanketta kohti vähähiilisyyttä suunnittelusta käyttöönottoon, ylläpitoon ja purkamiseen!
Laura Kainulainen, Ramboll Finland

Laura Kainulainen

Kestävän kehityksen päällikkö, Rakennetekniikka

Vähähiilisyyttä edistetään rakennushankkeissa yhä varhaisemmassa vaiheessa, ja ilmastovaikutusten arviointi nousee esiin jo esimerkiksi tontinluovutusehdoissa. Samalla kehitys lisää rakennetekniikan ratkaisujen, materiaalien ja toimintatapojen merkitystä.

Rakennetekniikan valinnoilla voidaan vaikuttaa muun muassa siihen, miten paljon rakennusmateriaaleihin on sitoutunut hiiltä ja mikä on rakennuksen energiantarve.

Haluamme kulkea vastuullisesti kohti vihreää rakentamista – mutta miten se tehdään? 

Rohkeasti kohti vähähiilisen rakentamisen tulevaisuutta

Rakennushankkeissa tehdään lukematon määrä valintoja jo suunnitteluvaiheessa, mikä mahdollistaa, että vaikutamme monipuolisesti rakennuksen hiilijalanjälkeen. Suuri ilmastoteko on parantaa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta, jolloin meidän on tärkeä tietää, miten aikaisempi rakennustapa eroaa nykyisestä.

Markkinoilla on jo paljon esimerkiksi vähähiilisiä rakennustuotteita, joiden ominaisuudet eroavat joskus perinteisistä. Meidän on tunnettava kaikkien eri vaihtoehtojen rakennusfysikaaliset vahvuudet, heikkoudet ja yhteisvaikutukset sekä löydettävä toimivimmat ratkaisut erilaisiin rakenteisiin – uusiin ja vanhoihin.

Parhaillaan alalla käydään keskustelua siitä, miten määritellään hiilineutraali rakennus ja miten materiaalit on mahdollista kierrättää. Meidän on opittava kierrättämään purkukuntoiset rakennukset kestävästi, vaikka niitä ei olisi suunniteltu kierrätettäviksi. Tulevaisuudessa meidän on myös suunniteltava rakennuksen alusta asti purettaviksi, ja ratkaistava samalla materiaalien kiertoon liittyvät aikatauluhaasteet. Tarvitsemme paljon uutta osaamista.

Suunnittelu muuttuu, me haluamme pysyä askeleen edellä

Kun rakentamisen vaatimukset muuttuvat, muuttuu myös suunnittelu. Siksi olemme Rambollissa luoneet strategian, jolla kartutamme kestävän rakennesuunnittelun osaamistamme systemaattisesti. Haluamme pitää ymmärryksemme tasolla, jota murroksessa oleva ala tarvitsee.

Olennainen asia on, ettei osaaminen saa henkilöityä liikaa. Kestävän kehityksen perusosaamista täytyy löytyä meiltä kaikilta. Rambollissa haluamme oppia organisaationa ja kehittyä tietoa ja kokemusta jakamalla. Näin saamme uudet vähäpäästöiset rakenteet, materiaalit ja tekniikat vanhojen tuttujen rinnalle, osaksi arkipäiväistä tekemistämme.

Kun hahmotamme yksittäisten ratkaisujen kokonais- ja seurannaisvaikutukset, lopputuloksena on aidosti kestäviä vaihtoehtoja vähähiilisen kaupunkirakentamisen kaikille osa-alueille.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites