Miten tietomallikoordinointia tilataan?

Tietomallikoordinaattorien käyttö on lisääntynyt rakennushankkeissa jatkuvasti sitä mukaa kun myös tietomallintaminenkin on kasvanut. Mutta kuinka tämän digitaalisen rakentamisen erityisasiantuntijan hankinta onnistuu ja mitä tehtäviä häneltä pitäisi tilata? Olemme koonneet lyhyen muistilistan helpottamaan tietomallikoordinaattoripalveluiden ostamista.

Ota yhteys

Sakari Kiito

Projektipäällikkö, BIM & Digital Services
P: +358 40 6402402

1. Milloin tietomallikoordinaattori pitäisi hankkia rakennushankkeelle?

 Tietomallikoordinaattorin yleisimpiä tehtäviä on hankkeen tietomallinnuksen tavoitteiden määrittely / täsmentäminen sekä hankkeen tietomallisuunnitelman laatiminen / täsmentäminen. Koska tietomallintamisen tavoitteet ja tietomallisuunnitelman sisältö vaikuttavat erittäin paljon suunnittelukustannuksiin, ideaalisesti tietomallikoordinaattori tulisi hankkia hankkeelle ennen suunnittelijoita, mutta viimeistään kuitenkin suunnittelijoiden hankinnan yhteydessä.

2. Keneltä pyydän tarjoukset?

Suosittelemme, että tarjouspyynnöt lähetetään konsulttitoimistoille, jotka erikseen tarjoavat tietomallikoordinointia ja joilla on referenssejä näytettävänä aiemmista kohteista. Yleensä eri yrityksien verkkosivuilta käy ilmi, mikäli heiltä saa tietomallikoordinaattorin palveluita ja millaisia referenssejä heillä on palvelun tuottamisesta.

3. Mitä vaadin tietomallikoordinaattorin osaamiselta?

Tietomallikoordinaattorin tutkintoa ei voi opiskella Suomessa ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen perustutkinnossa. Tärkeintä kuitenkin on, että tietomallikoordinaattorilla on jonkinlainen rakennusalan peruskoulutus, esim. rakennustuotannon tai suunnittelun alemman taikka ylemmän korkeakoulun tutkinto. Perusvaatimuksena voidaan myös pitää sitä, että henkilö on opiskellut tietomallintamista joko opintojensa yhteydessä tai sitten tietomallintamisen toimintatavat on koulutettu koordinaattorille hänen työnantajansa toimesta.

Toisin kuin esim. suunnittelutoimeksiannoissa, tietomallikoordinaattorien ei tarvitse keskimäärin käyttää tietomallikoordinointiprojekteihin useita satoja tunteja. Tämän takia useat tietomallikoordinaattorit hoitavat vuositasolla montaa eri projektia ja heillä on siksi kokemusta useista eri rakennustyypeistä. Pelkästään esim. asuinrakennuksiin erikoistunutta tietomallikoordinaattoria siis tuskin on olemassa, joten tällaista ”erikoistunutta” koordinaattoria ei kannata vaatia. Tietomallikoordinaattorilla on kuitenkin syytä olla kokemusta vähintään yhdestä vastaavan tyyppisestä rakennushankkeesta, jotta hän tietäisi, että millaisia ratkaisuja yleensä ko. rakennustyyppiin suunnitellaan.

4. Mitä tehtäviä tietomallikoordinaattorille tulisi osoittaa?

Tietomallikoordinaattorille ei ole olemassa esim. RT:n vakioitua tehtäväluetteloa ja monilla tietomallikoordinointia tarjoavilla yrityksillä on paljon omia käytäntöjään. Siksi koordinaattorin tehtävien määrittely on erittäin tärkeää vertailukelpoisten tarjouksien saamiseksi. 

Tietomallikoordinaattorin yleisimpiä tehtäviä ovat

 • Hankekohtaisen tietomallinnussuunnitelman laatiminen sekä tietomallintamisen tarkkuustasojen määritys projektille
 • Tietomallintamisen eri kokousten organisointi, tärkeimpinä tietomallintamisen aloituskokous ja tietomallipohjaiset yhteensovituskokoukset
 • Yhdistelmämallin laatiminen sekä mallien geometrinen laadunvarmistus (eli törmäystarkastelu) ja mallien tietosisällöllinen laadunvarmistus (eli tiedon “oikeellisuuden” ja määrämittaisuuden tarkastus)
 • Tietomallintamisen ohjaus, mikä monesti tarkoittaa käytännössä tietomalleihin tai tietomalliohjelmistoihin liittyvien tietoteknisten ongelmien ratkomista ja oikeaoppisissa toimintatavoissa neuvomista
 • Yhdistelmämallin jatkuva päivittäminen ja ylläpito, vaikkei malleja tarkastettaisikaan yhdistelmämallin päivittämisen yhteydessä

Tietomallikoordinaattori voi myös suorittaa seuraavia tehtäviä

 • Hän voi kommentoida tietomallintamisen aikataulua sekä valvoa tietomallintamisen osatehtävien aikataulun toteutumista
 • Hän voi osallistua suunnittelukokouksiin tai työmaakokouksiin tarpeen vaatiessa ja laatia tietomallintamisen tilanneraportteja em. kokouksiin
 • Koordinaattori voi tukea hankkeen osapuolia pienimuotoisella kouluttamisella
 • Koordinaattori voi laatia VR-laseilla, CAVE-tilassa, verkkoselaimen tai videopuhelun kautta katseltavaksi tarkoitettuja visuaalisia esittelymalleja ja organisoida mallien katselutilaisuuksia sekä kerätä hankkeen osapuolten kommentteja malleista (eli avustaa suunnittelun ohjauksessa)

Tämäkään lista ei ole täysin kattava, vaan koordinaattori voi hoitaa paljon muitakin tehtäviä. Pyydä tarjouspyynnössä rohkeasti esim. optioita tai lisätehtäviä!

5. Mitä asioita tietomallikoordinaattorin tarjouspyynnön tulee sisältää?

Tärkeimmät asiat, jotka tietomallikoordinaattoripalveluiden tarjouspyynnössä tulee esittää, ovat

 • Tietomallikoordinaattorin tehtävälista (ja toivottu tehtävien suoritustapa, jos toivomuksia on)
 • Hankkeen aikataulu sekä millaisiin vaiheisiin hanke jakaantuu (esim. jakautuuko suunnittelu tai rakentaminen useampiin vaiheisiin, jotka limittyvät keskenään)
 • Hankkeen laajuus (brm2) ja hankkeen tavoitteet
 • Hankkeessa mukana olevat suunnittelualat. Jos on tiedossa, että mitkä em. suunnittelualoista suunnitellaan tietomallintamalla, tämä tulee myös mainita
 • Tietomallintamisen tavoitteet (jos nämä on jo määritelty)

6. Mitkä tekijät vaikuttavat tietomallikoordinaattorin hintaan?

Isoin vaikuttava tekijä on tietomallikoordinaattorin tarkka tehtävänsisältö (ks. kohta 4).

Sen lisäksi tietomallikoordinaattorin palvelujen hintaan vaikuttavat eniten seuraavat tekijät:

 • Tietomallien tarkastuspisteiden suuri määrä (mitä useammin malleja tarkastetaan, sitä kalliimpi hinta). On suositeltavaa jättää tietomallien tarvittavan tarkastuspisteiden määrän määrittely tietomallikoordinaattorille, jos haluat koordinaattorin asiantuntevan näkemyksen aiheesta
 • Pitkä suunnitteluaikataulu ja suunniteltavan kokonaisuuden monimutkaisuus (nämä lisäävät yleensä tarvittavien tarkastuspisteiden määrää)
 • Korkeat tavoitteet tietomallien hyödyntämiselle (vaatii enemmän osapuolten ohjausta)

Mikäli yksittäisen yrityksen tarjoushinta kuulostaa liian kalliilta tai liian halvalta, tarjouksesta on syytä pyytä esim. ajankäyttöarviolaskelma tai tarkempi kuvaus suoritettavista tehtävistä selventääkseen sitä, että mistä tekijöistä tarjoushinta muodostuu. Voi nimittäin olla, että tarjoaja on esim. lähtötietojen puuttuessa tehnyt jonkin kriittisen oletusvirheen, joka vaikuttaa suuresti tarjoushintaan.

7. Miten tietomallikoordinaattorin palkkio määritellään?

Tietomallikoordinaattorin voi tilata sekä kiinteällä palkkiolla että aikaveloituspalkkiolla.

Jos hankkeen tavoitteet ja lähtötiedot, sanotaan vaikka hankelaajuus, ovat vielä tarjousvaiheessa epätarkkoja, on aikaveloituspalkkio paras ratkaisu molemmille. Tällöin vältytään siltä, että tietomallikoordinaattorin laskisi mukaan kiinteään tarjoushintaansa isoja riskivarauksia.

Jos tietomallintamisen tavoitteet ovat täysin auki, on myös mahdollista, että tietomallikoordinaattorin sopimuksesta tehdään kaksivaiheinen: ensimmäinen vaihe, jossa määritellään tietomallintamisen tavoitteet, tehdään aikaveloitusperusteisesti, koska tietomallintamisen tavoitteiden määrittelyn yhteydessä tietomallikoordinaattori määrittelee paljon sellaisia asioita, jotka vaikuttavat myös koordinaattorin omaan työkuormana. Tämän jälkeen tilaaja voi kilpailuttaa koordinaattorin uudelleen.

Jos taas hankkeen sisältö sekä suunnitteluaikataulu on hyvin selkeä ja myös tietomallintamisen tavoitteet ovat kirkkaasti mielessä (esim. kokonaisurakkana tai gryndauksella rakennettava asuinkerrostalo, jollaisia rakennuttaja on toteuttanut aiemminkin), on suositeltavinta kilpailuttaa tietomallikoordinointi kiinteällä sopimuspalkkiolla.

Lue lisää

Tietomallikoordinaattorin tilaamisen muistilista (pdf)

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites