Näin tilaat tietomallipohjaisen purkumateriaaliselvityksen

Tietomallipohjaisella purkumateriaaliselvityksellä vastataan muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksiin purkuhankkeen organisoinnista sekä täytetään hankkeen kestävän kehityksen tavoitteet.

Ota yhteyttä

Sakari Kiito

Projektipäällikkö, BIM & Digital Services
P: +358 40 6402402
Laura Majoinen Ramboll Finland

Laura Majoinen

Kehityspäällikkö, kestävä kehitys
P: +358 50 5273 261

Onko organisaatiollasi edessä rakennuksen purku? Ei hätää, tietomallipohjaisella purkumateriaaliselvityksellä vastaatte muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksiin purkuhankkeen organisoinnista ja täytätte hankkeen kestävän kehityksen tavoitteet.

Tietoa uudelleenkäytöstä ja jätteen määrästä

Purkumateriaaliselvityksessä tunnistetaan uudelleenkäyttöön soveltuvat rakennusosat ja laitteet ja arvioidaan purkamisessa muodostuvien vaarattomien jätteiden määrä.  Selvityksessä annetaan myös suosituksia uudelleenkäytettävien osien ja purkumateriaalien käsittelystä sekä purkujätteiden lajittelusta.

Moderni purkumateriaaliselvitys tehdään kohteessa suoritettavan materiaalikartoituksen ja purettavasta rakennuksesta laaditun tietomallin perusteella. Modernin purkumateriaaliselvityksen isoin hyöty on se, että se on karkeimmillaankin paljon tarkempi ja kustannustehokkaampi kuin pelkkä piirustuspohjainen arvio.

Valmistaudu hankintaan

Tietomallipohjaisen purkumateriaaliselvityksen hankintaan kannattaa valmistautua. Kokoa kaikki kiinteistön arkkitehti- ja rakennepiirustukset kokoon, jotta purkumateriaaliselvityksen tarjoaja voi tarjota hyvillä lähtötiedoilla edullisemman tarjouksen. Lisäksi selvitystyön tekijä tarvitsee piirustuksia omassa työssään

Mikäli purettavasta rakennuksesta ei ole saatavilla piirustuksia tai ne ovat puutteellisia, varaudu ajallisesti sekä budjetissasi siihen, että rakennus joudutaan mittaamaan laserkeilaimella ainakin osittain.

Panosta tarjouspyyntöön

Tarjouspyynnön sisältönä on hyvä olla ainakin seuraavat asiat:

 • Kohteen perustiedot ja kuvaus kohteesta kuten esimerkiksi
 1. purettavan rakennuksen kokoluokka (brm2)
 2. rakennuksen ikä
 3. rakennustyyppi (esim. asuinkerrostalo vai teollisuuslaitos)
 4. onko rakennus yhä käytössä ja sisältääkö se irtokalusteita ja/tai laitteita tai muita esteitä ja kuinka paljon? Nämä tekijät vaikuttavat kohdekäyntiin kuluvaan aikaan.
 • Päätä ja kirjaa tarjouspyyntöön, sisällytetäänkö toimeksiantoon rakennusosien uudelleenkäytön arviointi. Mikäli sisällytetään, niin millä tarkkuudella?
 1. Jos teille riittää vain karkea selvitys, niin tuloksena syntyy vain rakennusosien suuntaa-antavat kappalemäärät sekä suuntaa-antava arvio uudelleenkäyttöön sopivuudesta.
 2. Tarkempi selvitys pitää sisällään rakennusosien tarkemmat dimensiot sekä rakennusosien kunnon arviointi, jolloin rakennusosien uudelleenkäyttökohteiden löytäminen on helpompaa.
 • Mitkä kaikki rakennusosat haluat mukaan purkumateriaaliselvitykseen? Riittääkö pelkkä kantava rakennusrunko ja täydentävät rakenteet (kuten vaikka väliseinät ovet ja ikkunat), vai otetaanko mukaan esimerkiksi
 1. rakenteiden pintamateriaalit ja pinnoitteet kuten laatoitukset
 2. irtaimisto kuten irtokalusteet
 3. talotekniikka, joka muodostaa lopulta erittäin ison osan rakennuksen kokonaismassasta ja sisältää paljon eri materiaaleja?
 • Tarvitsetko myös samalla purkusuunnitelmat rakennuksesta? Purkusuunnitelmien teettäminen samalla kertaa purkukartoituksen yhteytessä on tehokkaampaa kuin niiden tilaaminen erillisenä toimeksiantona eri konsultilta.

 • Tilaatko myös haitta-ainekartoituksen vai onko se jo tehty? Huomaa, että haitta-ainekartoitus täytyy tehdä ennen purkua. Mikäli haitta-ainekartoitus on jo tehty, liitä se mukaan tarjouspyyntöön.

 • Tilaatko myös rakenneavauksia, joilla todennetaan / täydennetään esimerkiksi piirustuksista puuttuvia tietoja? Rakenneavaukset voidaan tarjota esimerkiksi yksikköhintaisena ja niitä voidaan teettää tarpeen mukaan erikseen sovittaessa.

 • Miten pian tarvitset tulokset ja valmiin aineiston purkumateriaaliselvityksestä? Mitä suuremman kiinteistön purkua ollaan valmistelemassa, sitä kauemmin selvityksessä menee. Alla muutamia käytännön esimerkkejä eri hankekokoluokista lähtötietotasot huomioiden:
 1. Noin 30.000 brm2 kokoinen kiinteistö, josta ei löydy vanhoja piirustuksia: valmis purkumateriaalikartoitus purkusuunnitelmineen toimitettu asiakkaalle noin 5 kuukautta toimeksiannon aloituksen jälkeen
 2. Noin 5.000 brm2 kokoinen kiinteistö, josta löytyy vain pari vanhaa piirustusta: valmis purkumateriaalikartoitus purkusuunnitelmineen toimitettu asiakkaalle noin 2½ kuukautta toimeksiannon aloituksen jälkeen
 3. Noin 2.500 brm2 kokoinen kiinteistö, josta löytyy vanhoja piirustuksia laajasti: valmis aineisto toimitettu asiakkaalle noin 2 kuukautta toimeksiannon aloituksen jälkeen
Taulukosta näet, miten eri tekijät vaikuttavat purkumateriaaliselvityksen toteutukseen:

 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites