Puurakentamisen mahdollisuudet kunnallesi. Mitä voit puuhankkeella saavuttaa ja mitä pitää välttää?

Teollinen puurakentaminen on yleistymässä Suomessa. Kun koulu, hoivakoti tai muu julkinen hanke on kunnassasi ajankohtainen – osaatko arvioida puun hyötyjä hankkeelle?

Ota yhteyttä

Emil Jansson, Ramboll Finland

Emil Jansson

Puurakentamisen erikoisasiantuntija
P: +358 40 7251 542

Teollinen puurakentaminen on yleistymässä Suomessa. Puun käyttöä lisäävät kestävälle rakentamiselle asetetut tavoitteet, kehittynyt teknologia ja kertyvä kokemus isoista puuhankkeista. Ramboll osaamisellaan on mukana kehittämässä ja toteuttamassa monimuotoista rakentamista Suomessa. Hybridirakennuksissa puu on yksi päämateriaaleista muiden rinnalla. Kun koulu, hoivakoti tai muu julkinen hanke on kunnassasi ajankohtainen – osaatko arvioida puun hyötyjä hankkeelle?

Arvioimme avuksesi puun käytettävyyttä hankkeessa

Asiantunteva suunnittelu kunnioittaa tilaajan tarpeita, kohteelle asetettua käyttötarkoitusta ja arkkitehtuuria. Materiaalien hyödyt vertautuvat näihin. Puun, kuten jokaisen rakennusmateriaalin, tulee lunastaa oikeutuksensa hankkeessa. Puhtaiden puukohteiden rinnalla suunnittelemme hybridirakennuksia. Näissä puuta käytetään kohteeseen soveltuvasti runkorakenteissa, sisäpinnoissa ja julkisivuissa betonin sekä teräksen rinnalla.

Rambollin asiantuntemusta on se, ettemme aseta yhtä rakennusmateriaalia toisen edelle ilman perusteita. On tärkeää, että materiaali ohjaa hanketta vasta kun hankkeen käyttötarkoitus on määritelty.

Puu sitoo hiilidioksidia pitkäaikaisesti

Kestävä rakentaminen on usean osa-alueen summa. Jotta kohteelle asetetut rakenteelliset, taloudelliset, terveydelliset ja ympäristölliset kestävyyden tavoitteet saavutetaan, rakennusmateriaaleja on osattava käyttää oikein. Ainoana rakennusmateriaalina puu uusiutuu ihmisen elinaikana ja sen tuotannon kestävyys on todennettavissa. Puun käyttö pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun puurakenteinen runko suunnitellaan pitkäikäiseksi ja huollettavaksi.

Hyötyinä laadun valvonta ja nopeampi työmaavaihe

Nykyaikaisella puurakentamisella on mahdollista tuottaa korkeaa laatua. Työmaavaihe on puukohteissa lyhyempi, sillä rakenteiden esivalmistus tehdään valvotusti teollisissa tuotantolaitoksissa. Työmaan olosuhdehallinnalla, kuten puun sääsuojauksella, keskitytään tuottamaan terveellisiä ja turvallisia puurakennuksia niiden käyttäjille. Lisäksi puun käytöllä on merkittäviä vaikutuksia rakennetun ympäristön viihtyisyyteen.

Asiantuntemuksella puusta parhaat tulokset

Puuhun liitetyt mielikuvat palo-, home- tai vesiriskeistä ovat poistettavissa hyvän suunnittelun ja toteutuksen avulla. Paloturvallisuuden korkeaa tasoa valvotaan lainsäädännönkin mukaisesti, ja turvallisuutta voidaan lisätä puurakennusten sprinklauksella. Vesivahinkotilanteet ja rakenteiden kuivatus tutkitaan ja otetaan huomioon suunnittelussa, jolloin puun kastuminen ei sinänsä ole ongelma.

Autamme kunnan rakennushankkeissa tunnistamaan puuhun liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Puusta rakennusmateriaalina saadaan parhaat hyödyt, kun tiimissä on kokonaisvaltaista osaamista ison mittakaavan puurakentamisesta.

Lue lisää

Näin saat puurakentamisesta resurssiviisasta. Ethän hukkaa kuntasi rahoja?

Puurakentaminen nostaa hybridirakenteet esille

Katso myös

Puurakentamista edistävät palvelumme

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites