Tekoäly auttaa suunnittelemaan kestävästi

Robottien vallankumous ei rajoitu enää pelkästään tuotantolinjoille, vaan yhä monimutkaisemmissa tehtävissä hyödynnetään kasvavassa määrin erilaisia tekoälyratkaisuja. Rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa ratkaisut mahdollistavat paitsi kustannustehokkuuden myös kestävyyden ja vastuullisuuden. 
 

Suunnittelutyötä tietokoneella

Työ muuttuu tekoälyratkaisujen myötä

Sekä yritysten että yksittäisten työntekijöiden näkökulmasta tekoälyratkaisujen yleistyminen tarkoittaa tarvetta uudenlaiselle osaamiselle sekä uudenlaisille rooleille organisaatioissa. 
Yhä kehittyneempien teknologioiden käytön myötä tarve fyysiselle ja manuaaliselle työlle vähenee, jolloin ihminen voi keskittyä tehtäviin, jotka vaativat korkeampia sosiaalisemotionaalisia ja teknologisia taitoja. Organisaatiorakenteet tulevat muuttumaan, ja eri osaamisalueita yhdistelevien ketterien tiimien merkitys kasvaa. 

Suunnittelussa koneen ja ihmisen yhteistyö on ollut arkipäivää jo vuosikausia CAD-ohjelmien myötä, mutta tekoälyn myötä tämä symbioosi muuttaa muotoaan. Laskentatehon kasvu mahdollistaa yhä useampien reunaehtojen huomioimisen suunnitteluratkaisujen optimoinnissa, ja fysikaalisten ominaisuuksien varmentamisen lisäksi voidaan huomioida myös ratkaisun ympäristövaikutukset, elinkaarikustannukset sekä loppukäyttäjien tarpeet ja mieltymykset.

Tehokkuus ja kestävä kehitys ajavat muutosta

Siinä, missä ihminen pystyy tunnistamaan ja vertailemaan vain hyvin rajatun määrän vaihtoehtoisia ratkaisuja, algoritmit pystyvät vertailemaan miljoonia mahdollisia vaihtoehtoja ja suosittelemaan optimaalista ratkaisua lähes reaaliaikaisesti. Tekoälyn hyödyntäminen tuo kustannustehokkuutta suunnittelutyöhön ja vapauttaa ihmisten aikaa käytettäväksi strategisemmalle työlle, vaativiin kohteisiin sekä vuorovaikutukseen. 

Monitorointi on riskienhallinnan tulevaisuutta 

Tietoa ja tekoälyratkaisuja hyödynnetään myös seurannan ja riskienhallinnan saralla. Käytön aikana ja kenttätyössä erilaiset etäseurantaratkaisut mahdollistavat aiempaa tehokkaamman toiminnan, ja aiemmin paikan päällä tehtäviä tarkastuksia voidaan korvata IoT-mittareilla, droneilla tai suurempien alueiden tapauksessa myös satelliittikuvilla. 


Jatkuva monitorointi mahdollistaa ongelmakohtien tunnistamisen ja ennakoivan reagoinnin. Tekoälyn hyödyntäminen vähentää rutiiniseurantaan tarvittavaa aikaa, mahdollistaen asiantuntijoiden keskittymisen laajempien kokonaisuuksien hallintaan.

Tiedolla johtaminen avaa tien vastuullisuuteen

Tiedon keruu läpi koko rakennetun ympäristön elinkaaren mahdollistaa systemaattisen tiedolla johtamisen ja objektiivisen päätöksenteon perustuen kerättyyn dataan. Näin voidaan suunnitella yhä paremmin ihmisten ja ympäristön tarpeita palvelevia ratkaisuja, ja toteuttaa nämä kustannustehokkaasti. 

Kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan näkökulmasta digitalisaation tuomat mahdollisuudet ovat välttämättömiä. Koko toimialalta vaaditaan kuitenkin uudenlaista ajattelua, jotta tekoälyn hyödyt eivät tulevaisuudessa rajoitu vain kustannusten minimointiin.

 

Tutustu lisää

 

Lähteitä ja artikkeleja aiheesta: 

• PwC (2017), Will robots steal our jobs? The potential impact of automation on the UK and other major economies, ( https://www.pwc.co.uk/economic-services/ukeo/pwcukeo-section-4-automation-march-2017-v2.pdf )
• GCP Global, Oxford Economics (2015), Global Construction 2030: A Global Forecast for the Construction Industry to 2030 ( http://www.globalconstruction2030.com/ )
• McKinsey Global Institute (2017), Reinventing construction through a productivity revolution, ( https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/reinventing-construction-through-a-productivity-revolution )
• McKinsey & Company (2016),  Imagining construction’s digital future, ( https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future )
• McKinsey Global Institute (2018), Skill shift: Automation and the future of the workforce ( https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce )
• McKinsey & Company (2016): The leadership challenge: Building the future of global infrastructure, ( https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/the-leadership-challenge-building-the-future-of-global-infrastructure )
• McKinsey Global Institute (2018), Retraining and reskilling workers in the age of automation ( https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/retraining-and-reskilling-workers-in-the-age-of-automation )
• McKinsey Global Institute (2017), Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages ( https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages )
• https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/12/27/why-ai-is-good-news-for-the-human-workforce/#1f7512cd2966

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites