Visualisointi kuuluu fiksuun hankesuunnittelupakettiin

Erilaisissa rakennetun ympäristön hankkeissa päätökset tulevista ratkaisuista tehdään usein teknisten suunnitelmien perusteella. Tekninen piirustus jättää kuitenkin paljon arvailujen varaan, ja asiaan vihkiytymättömän voi olla hyvinkin haastavaa ymmärtää kokonaisuutta, mikä aiheuttaa väärinymmärrystä ja epäluuloja.

Laajasalontien havainnekuva

Kysy lisää aiheesta

Kimmo Heiniaho

Liiketoimintapäällikkö, Infra Itä
P: +358 40 842 1471

Huono ymmärrettävyys lisää hankkeen riskejä

Suunnitelmien esittely on oleellinen ja usein myös lain vaatima osa hankkeiden vuorovaikutusprosessia. Suunnitelmia esitellään hankkeen eri vaiheissa esim. alueen asukkaille ja muille kiinnostuneille suunnatuissa avoimissa tilaisuuksissa.  Suunniteltujen ratkaisujen esitteleminen ja perusteleminen vaatii aina hyviä vuorovaikutustaitoja, eikä verkkoon esittelytilaisuudet siirtänyt pandemia ei ole tehnyt asiasta yhtään helpompaa. 

Erinomaisella vuorovaikutuksellakaan ei pystytä poistamaan ongelmia, joita syntyy, jos kokonaisuuden kannalta oleellisia asioita ei osata huomioida esittelyvaiheessa. Esim. liikenneratkaisujen tarkalla kuvauksella tai alueen viihtyisyyteen vaikuttavilla näköala tai viherratkaisuilla saattaa olla suuri vaikutus alueen asukkaiden mielipiteisiin. Kaava- tai karttakuvat jättävät tällaiset asiat kuitenkin täysin arvailujen varaan. Ymmärryksen puute tai vajavainen käsitys kokonaisuudesta saattaa aiheuttaa vastustusta ja pahimmillaan turhia viivästyksiä hankkeen toteutukseen.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, video tai animaatio vielä enemmän

Hankkeen ymmärrettävyyttä voidaan kuitenkin lisätä helposti visualisoimalla esitetty ratkaisu. Havainnekuvat ja -videot ovat yleisesti käytettyjä visualisoinnin muotoja ja kertovat kohteesta huomattavasti ymmärrettävämmin kuin tekniset piirustukset. Suunnittelukohde voidaan myös sijoittaa valokuvaan, 360-kuvaan tai mallintaa vapaasti liikuteltavaan malliin, jolloin suunniteltua ratkaisua voidaan esitellä eri kulmista. 

Oikeantasoista visualisointia oikeaan paikkaan

Visualisoinnilla voidaan tuoda hyötyjä kaikenlaisiin hankkeisiin, mutta on järkevää hyödyntää oikeantasoista visualisointia oikeaan paikkaan. Hankkeen tavoitteet, tarpeet ja vaihe määrittelevät sen, mitä ja kuinka tarkasti kannattaa visualisoida. 

Maankäytön suunnittelussa alkuvaiheen karkealla visualisoinnilla voidaan tuottaa arvonmääritystä esim. rakennusten karkean massoittelun osalta. Rakennusten paikkoja voidaan havainnollistaa luonnollisessa ympäristössä ja siten tuottaa esim. näkymien osalta arvokkaampia maisemakuvallisia arvoja, jotka voidaan lunastaa tonttien tai huoneistojen myyntivaiheessa paremmalla hinnalla. 


Hankkeen alkuvaiheessa voidaan visualisoida erilaisten vaihtoehtojen avulla ympäristöön parhaiten sopivia ja toiminnallisesti kaikkia osallisia tukevia ratkaisuja. Hankkeen suunnitelmien edetessä voidaan aineistoa täydentää, tarkentaa ja lisätä yksityiskohtia, jolloin kohteesta voidaan toteuttaa hyvin lähelle todellisuutta olevaa ns. fotorealistista visualisointia. 

Visualisoinnilla parempi ymmärrettävyys ja kustannussäästöjä kokonaishankkeeseen

Visualisoinnilla saadaan parhaimmillaan säästöjä hankkeen kokonaiskustannuksiin ja lisätään yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä.
Toteutamme visualisointeja kaikenlaisiin hankkeisiin. Löydät lisätietoja sekä esimerkkejä referenssikohteistamme visualisoinnin sivustoltamme, visu.ramboll.fi.

Asiantuntijamme auttavat sinua myös mielellään määrittelemään hankkeellesi sopivan visualisoinnin tason ja toteutuksen. Ota yhteyttä!

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites