Miten maa-aineksia kunnostetaan kokonaiskestävästi – ja voiko se olla helppoa?

Pilaantuneiden maa-ainesten kunnostus on pelkkä jäävuoren huippu, kun mietitään kaikkea rakennusalalla syntyvää maa- ja kiviainesjätettä. Tulevien sukupolvien kannalta asialle ei voi enää kääntää selkää. Maa-ainesten käytön ja kunnostamisen pitää olla kestävää.

by Morten Larsen

Ota yhteyttä

Jarno Laitinen

Yksikönpäällikkö, Resource & Waste Management
P: +358 44 355 8236

Pilaantuneilla maa-aineksilla (PIMA) tarkoitetaan maaperää, johon esimerkiksi teollisen toiminnan kautta on päätynyt haitta-aineita, kuten öljyä tai rakennusjätettä. Riittävän suurina pitoisuuksina haitta-aineet aiheuttavat riskejä niin ihmisille kuin ympäristölle. Maaperän kunnostus on silloin perusteltua, mutta eri kunnostusmenetelmillä on erilaiset seurannaisvaikutukset.

Joka vuosi 70 miljoonaa tonnia maa-aineksia vaihtaa paikkaa

Suomessa tehdään vuosittain yli 200 virallista ilmoitusta PIMA-maiden puhdistuksesta. Lisäksi maata kaivetaan lähes jokaisessa rakennushankkeessa. Suomen noin 100 miljoonasta jätetonnista lähes 70 prosenttia onkin maa- ja kiviaineksia, joten vuosittain maaperästämme kaivetaan ylös ja kuljetetaan paikasta toiseen valtavia määriä maata. Samalla haaskataan rajallisia luonnonvaroja.

Kestävyyttä tulisikin miettiä kaikissa kunnostushankkeissa, erityisesti jos maaperä ei ole pilaantunut. Jos haitta-aineiden määrä on pieni, maaperä ei aiheuta ihmisille terveyshaittaa ja kunnostustöillä minimoimaan lähinnä imagoriskiä. Kestävillä kunnostusmenetelmillä tällainen varautuminen tehdään niin, että vaikutukset myös ympäristöön ja yhteiskuntaan ovat mahdollisimman pienet.

Kestävä kunnostus vaatii meiltä eniten henkisellä tasolla. Tähän asti on riittänyt, että kunnostusmenetelmiä arvioidaan teknis-taloudellisesta näkökulmasta, kuten puhdistustehon kannalta. Emme ole tottuneet miettimään, häiritseekö kunnostus jotenkin alueen asukkaita tai lintujen pesintää. Mitä lähipuron sameutuminen merkitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta tai onko tuhansien vuosien aikana kehittyneellä multakerroksella itsessään arvoa?

Kestävän kunnostuksen palvelut askel askeleelta

Jotta kestävyystavoitteiden saavuttaminen olisi maa-ainesten kunnostamisessa helpompaa, olemme luoneet valmiin palvelukokonaisuuden. Autamme siis etenemään asioissa askel kerrallaan:

1. Onko maaperä pilaantunut? Kohdekohtaisilla maaperätutkimuksilla kartoitamme maaperän mahdollisen pilaantuneisuuden ja varmistamme, että alueen uusi käyttö on turvallista. Riskiarviointi kertoo luotettavasti, ylittävätkö haitta-ainemäärät sallitut raja-arvot.

2. Mikä on paras ja kestävin kunnostusmenetelmä? Jos maaperän kunnostaminen on perusteltua, autamme vertailemaan eri menetelmiä. Kunnostukseen etsitään kustannustehokkain ja kestävin tapa, jolla suojellaan myös kaikille yhteistä luontoa ja alueen ihmisiä sekä minimoidaan jätteiden määrä ja neitseellisten maa-ainesten tarve.

3. Miten asetetut tavoitteet toteutuvat kunnostustöiden aikana? Autamme suunnittelemaan kunnostustyöt, tuemme hankinta-asiakirjojen laadintaa ja valvomme toteutusta. Lisäksi raportoimme viranomaisille, miten maaperän pilaantuneisuus on kartoitettu ja kunnostus toteutettu.

Onko massanvaihdolle vaihtoehtoja?

Kestävyyden kannalta olennaisin askel on kunnostusmenetelmän valinta. Suomessa noin 95 prosenttia kunnostuksista tehdään massanvaihdolla, eli pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan ylös ja kuljetetaan pois. Sen jälkeen kaivanto täytetään puhtaalla maa-aineksella. Massanvaihto täyttää vain harvoin vastuullisuuskriteerit sosiaalisesta, ekologisesta tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tilannetta havainnollistaa esimerkki. Teollisuustontille aiotaan rakentaa asuinkerrostalo, ja maaperätutkimusten perusteella alueella on pilaantuneita maa-aineksia kahdeksan metrin syvyydessä. Alueelle tehdään kahdeksan metrin syvyinen monttu, ja yhtä suuri määrä hiekkaa ja soraa tarvitaan tilalle luonnon hiekkaharjusta. Lisäksi maa-ainesten vaihto aiheuttaa ihmisten asuinympäristössä kuukausia kestävän rekkarallin. Mitä jos maat voisi puhdistaa paikan päällä?

In situ -menetelmillä maaperä puhdistetaan fysikaalisesti, kemiallisesti tai biologisesti paikan päällä. Fysikaalisissa menetelmissä haitta-aineet poistetaan esimerkiksi ilmavirtausten, sähkön tai lämmön avulla. Kemiallisissa menetelmissä maahan kaadetaan tai injektoidaan ainetta, joka hapettaa tai muulla tavoin pilkkoo haitta-aineet. Biologiset menetelmät perustuvat mikrobeihin, jotka käsittelevät hiilihydraatteja sisältävät haitta-aineet vaarattomiksi.

Meidän tavoitteemme Rambollilla on vähentää turhia massanvaihtoja ja kunnostaa pilaantuneet maa-ainekset aina kestävimmällä tavalla. Päätöksenteon helpottamiseksi olemme kehittäneet kaikille ilmaisen pilvipalvelun: SURE by Ramboll täydentää kestävän kunnostuksen palvelujamme ja auttaa kantamaan yhteistä vastuuta maailmasta, jonka jätämme tuleville sukupolville.

Kysy lisää tai tutustu SURE by Ramboll -työkaluun!

Tutustu myös artikkeliin: Kaikille ilmainen SURE by Ramboll auttaa arvioimaan maaperän kunnostuksen kestävyyden

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites