MARA-asetus tehostaa jätteiden käyttöä maarakentamisessa

Asetuksen perusteella tiettyjä jätteitä voidaan hyödyntää maanrakennuksessa kevennetyllä prosessilla, ilman ympäristölupaa.

Pilaantuneiden maiden tutkimukset ovat erityisosaamistamme

Ota yhteyttä

Oona Virta

Ryhmäpäällikkö, Site Solutions, Espoo
P: (+358) 40 838 4582

Eero Parkkola

Johtaja, uudet liiketoiminnat
P: +358 400 742 271

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA) tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Asetuksella pyritään lisäämään jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa luonnonkiviainesten sijasta ja näin edistämään kiertotaloutta. Tiettyjä jätteitä voidaan hyödyntää maanrakennuksessa kevennetyllä prosessilla, ilman ympäristölupaa.

Jätteen tuottajan kannalta jätteiden hyödyntämisessä on tapahtunut periaatteellinen muutos, kun materiaalikeskeisyydestä on siirrytty rakennekeskeisyyteen. Ajattelutapa edellyttää muutosta alan toimijoilta. Käytännössä maarakennuskohteeseen etsitään sopivaa materiaalia, eikä jätemateriaalille etsitä sopivaa sijoituspaikkaa. Toki ideaalitilanteessa molemmat tapahtuvat samaan aikaan.

Ympäristökelpoisuuden lisäksi jätteen tuottajan on tunnettava myös jätteen tekniset ominaisuudet. Näin hyödyntämispaikkojen haltijoiden helpompi valita MARA-kelpoisia kiertomateriaaleja luonnonkiviaineksen sijasta. Jos ominaisuudet eivät ole hyvissä ajoin tiedossa, jätteet voivat jäädä hyödyntämättä asetuksen mukaisissa kohteissa.

Teollisuuden näkökulmasta tilanne on parempi: uusi asetus antaa huomattavasti aiempaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää teollisuudessa syntyviä sivuvirtoja maarakennuksessa, kattamalla laajemmin hyödynnettäviä kohteita ja materiaaleja.

Aiempaan verrattuna MARA-asetukseen on lisätty uusina materiaaleina muun muassa valimohiekkoja sekä käsitelty jätteenpolton kuona ja kalkki.

MARA-materiaalien laadunvarmistus

Myös laadunvarmistukseen liittyviä toimenpiteitä on selkeytetty. Laadunvarmistus kattaa kaikki ne toimet, jolla jätteen tuottaja osoittaa hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen ympäristökelpoisuuden. Asetuksen laadunvarmistukseen liittyviä pykäliä noudattamalla jätteen tuottaja voikin nukkua yönsä hyvin, kun riskiä myöhemmistä epäselvyyksistä ei ole.

Koska uuden ja vanhan MARA-asetuksen välillä on eroja etenkin laadunvarmistuksen osalta, nykyiset käytännöt tulisi käydä läpi ennen laadunvalvontatoimenpiteitä. Myös jätteen tekniset ominaisuudet on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen vilkkainta rakennuskautta.

Asetuksen vaatimusten mukaisesti tehty ja dokumentoitu laadunvarmistus tulee käsitellä osana yrityksen riskienhallintaa. Lisääntyneet, mutta selkeytyneet vaatimukset kannattaa ehdottomasti nähdä hyödyntämistä edistävänä asiana, jonka kustannukset suhteessa siitä saataviin hyötyihin ovat varsin kohtuulliset. Asetuksen myötä sallitaan kuitenkin myös uusia hyödyntämiskohteita ja uusia jätemateriaaleja.

Muutoksia pähkinänkuoressa

Uuden MARA-asetuksen myötä ovat muuttuneet mm. seuraavat asiat:

- haitta-aineiden raja-arvot on määritetty rakennuskohteelle, ei materiaalille,
- asetuksen nojalla hyödynnettyjä jätteitä ja rakennuskohteita on lisätty,
- uusia materiaaleja asetukseen,
- haitta-aineiden raja-arvoja on osin nostettu,
- laadunhallinnan vaatimukset ovat selkeytyneet ja osin lisääntyneet.

Lue lisää
MARA-asetuksen soveltamisohje
Asetusteksti


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites