Kaikille ilmainen SURE by Ramboll auttaa arvioimaan maaperän kunnostuksen kestävyyden

Kestävän kunnostuksen lähtökohtana on tuottaa suurin mahdollinen hyöty ja pienimmät haitat. Kun huomioon otetaan talouden lisäksi muita arvoja, kokonaisuus muuttuu monimutkaisemmaksi. Asiaa helpottaa kaikille avoin ja ilmainen pilvipalvelu, SURE by Ramboll, joka lisää läpinäkyvyyttä myös vastuullisuusraportointiin.

Ota yhteyttä, ja kysy lisää

Jarno Laitinen

Yksikönpäällikkö, Resource & Waste Management
P: +358 44 355 8236

Jos alueen maa-ainekset ovat pilaantuneet, ne on vaihdettava tai kunnostettava paikan päällä. Maita kuitenkin kaivetaan ja kuljetetaan valtavia määriä myös ilman pakottavaa ympäristö- tai terveysriskiä. Siksi jokaisessa maarakennusurakassa olisi hyvä pysähtyä miettimään, mitä on oikeasti järkevä tehdä niin taloudellisesta, sosiaalisesta kuin ekologisesta näkökulmasta.

Kestävän kunnostuksen ideana on, että kunnostusmenetelmä on taloudellisesti kannattava, mutta maa- ja kiviainesjätettä syntyy mahdollisimman vähän. Neitseellisiä luonnonvaroja käytetään resurssiviisaasti, eikä valittu menetelmä vahingoita luonnon ekosysteemejä tai monimuotoisuutta. Kunnostusmenetelmä ei myöskään saa heikentää ihmisten lähiympäristön laatua.

 

Kaikille avoin arviointityökalu verkossa

SURE by Ramboll tekee kokonaiskestävyyden arvioinnista helpompaa. Kyseessä on markkinoiden ensimmäinen kaikille avoin ja ilmainen kestävyyden arviointityökalu, joka toimii nettiselaimella kaikissa laitteissa. Pilvipohjaisen verkkopalvelun käyttö ei vaadi applikaation lataamista tai uuden ohjelmiston käytön opiskelua. Eri kunnostusmenetelmien vertailu onnistuu hetkessä.

Helpon saavutettavuuden ansiosta kuka vain voi tehdä SURElla arvion omasta kohteestaan vaikka saman tien, ja palvelu tuottaa selkeät ja helposti ymmärrettävät tulokset. Työkalun helppokäyttöisyyteen on kiinnitetty paljon huomiota, ja siksi sitä voidaan käyttää myös vuoropuhelussa eri sidosryhmien, kuten ympäristöviranomaisten tai alueen asukkaiden, kanssa.

Työkalu ohjaa sinua koko kestävyyden arviointiprosessin läpi. Toki myös meidän asiantuntijamme ovat käytettävissä. Autamme mielellämme esimerkiksi eri kunnostusmenetelmien erityispiirteiden vertailussa ja parhaan menetelmän valinnassa.

 

Helposti kiinni käytännön ilmastotekoihin!

SURE by Ramboll -työkaluun on sisäänrakennettu kaikki YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG). Ne luovat kunnostusmenetelmien kestävyyden arviointiin yhtenäisen ja kansainvälisesti tunnustetun kriteeristön. Lisäksi olemme huomioineet alan kansainväliset käytännöt, kuten kestävän kunnostuksen standardin (ISO 18504:2017). Mukana on yhteensä yli 70 päätöksentekokriteeriä, jotka kattavat laajasti ekologisen, sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen vastuun.

Yksi SURE-työkalun kehittämisen tärkeimmistä tavoitteista on, että se auttaa edistämään vastuullisuutta käytännön tasolla. Monella kunnalla, kaupungilla ja yrityksellä on jo hiilineutraalius- ja kestävän kehityksen tavoite sekä tavoitteita kohti ohjaava tiekartta. Vaikeampaa on päästä toimenpiteiden kanssa alkuun. SURE by Ramboll toimii siinä apuvälineenä. Maaperän kestävä kunnostus voikin olla merkittävä keino ilmastotavoitteiden saavuttamisessa aina kiertotaloudesta hiilijalanjälkeen.

Helppo liittää osaksi vastuullisuusraportointia

SURE kirjaa automaattisesti ylös tietoa arviointiprosessin jokaisessa vaiheessa. Näin se helpottaa läpinäkyvää ja objektiivista vastuullisuusraportointia. Työkalun luomat dokumentit kertovat esimerkiksi suoraan, mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kunnostustoimilla on tuettu. Näin saadaan varmuus siitä, että toiminnassa on huomioitu kestävyys riittävän laajasti.

Minulle henkilökohtaisesti SUREn tärkein etu on siinä, että se mahdollistaa myös kunnianhimoiset kestävyystavoitteet. SURE tekee näkyväksi muun muassa luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen arvon. Se haastaa meitä miettimään, miksi tyytyisimme tasapeliin, jos kustannustehokkaasti toteutettu kunnostustyö voi parantaa myös alueen ympäristön tilaa ja ihmisten elämää.

Maaperän kestävä kunnostus voikin aloittaa organisaatiossasi positiivisen kierteen, joka parantaa alueen luontopääomaa. Se heijastuu ihmisten hyvinvointiin ja lopulta koko yhteiskuntaan.

Lue lisää SURE by Rambollista tai ota yhteyttä!

Tutustu myös asiantuntija-artikkeliin: Miten maa-aineksia kunnostetaan kokonaiskestävästi – ja voiko se olla helppoa?

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites