Energiasuunnittelu

Suunnittelemme älykkäitä sekä kestäviä energiaratkaisuja sekä konsepteja, jotka tukevat vähähiilisyyttä, omavaraisuutta, energian kierrätystä ja kysyntäjoustoa

Kaupungistuminen vaatii tehokkaampaa rakennetun ympäristön hyödyntämistä

Ota yhteyttä

Mika Kovanen

Johtaja, Älykäs ja kestävä rakentaminen
P: +358 50 568 5128

Juhana Mikkola

Yksikönpäällikkö, LVIA-tekniikka
P: +358 40 074 3228
Timo Reikko

Timo Reikko

Ryhmäpäällikkö, kylmätekniikka
P: +358 40 1924196

Globaalin energiamurroksen taustalla ovat yhteiskunnalliset tavoitteet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi sekä energiantuotannon ja -käytön ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Yritykset ottavat käyttöön entistä tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä toimintamalleja hyödyntäen samalla avautuvia uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Energiamurros vaatii uudenlaista asiantuntijuutta, jota tarjoamme asiakkaillemme.

Vähähiilisyyteen, omavaraisuuteen ja energian kierrätykseen tähtäävä kestävä aluekehitys (Smart City/ Smart Region) on vetovoimaisuutta lisäävä kilpailutekijä alueille, kaupungeille ja valtioille.

Selvitykset ja strategiat (Smart energy)

 • Energia-asioiden huomiointi maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa (energiakaavat) 
 • Energiaratkaisuihin liittyvät skenaariot, strategiset linjaukset ja kehittämisen tiekartat
 • Energiakatselmukset, analyysit ja energiatehokkuussuunnitelmat sekä alueelliset energiastrategiat
 • Energian tuotannon ja jakelun toimintamallien suunnittelu
 • Energiaratkaisujen mallinnukset, simuloinnit ja visualisoinnit 
 • Energiainvestointien konseptointi ja esisuunnittelu
 • Investointihankkeiden toteutettavuustarkastelut sekä esi- ja kannattavuusselvitykset
 • Vaikutusten arviointi (esim. ilmasto- ja kustannusvaikutukset sekä aluetalous- ja elinkeinovaikutukset)

Asiakkaitamme ovat esimerkiksi kiinteistöyhtiöt, kiinteistökehittäjät, aluekehittäjät, kunnat ja kaupungit, seutu- ja maakunnat sekä hallinto- ja edunvalvontaorganisaatiot.

Suunnittelu- ja projektipalvelut (alue- ja kiinteistöratkaisut)

 • Aurinkoenergiajärjestelmät (sähkö, lämpö ja jäähdytys)
 • Lämpöpumppujärjestelmät (maa-, ilma- ja vesistölämpöpumput)
 • Energian kierrätysratkaisut
 • Kylmäjärjestelmät
 • Älykkäät ohjausratkaisut, kysyntäjousto ja virtuaalivoimalaitokset
 • Energiavarastot (sähkö, lämpö ja jäähdytys)
 • Kiinteistöiden energiatehokkuuden parantaminen
 • Tuulivoima
 • Biokaasuratkaisut

Tutustu myös muihin energiasuunnitteluun liittyviin palveluihimme

 
 

Projektit

Kalasatama REDI

Redin talotekninen suunnittelu

Helsingin Kalasatamaan nousee tulevaisuudessa kantakaupungin suurimmasta kauppa- ja elämyskeskuksesta muodostuva tornitaloalue REDI. Ramboll suunnittelee talotekniset järjestelmät kaikkiin REDIn rakennuksiin.

Pääkaupunkiseudusta paras smart&clean-metropoli

Ramboll laatiman selvityksen pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan kehitystoimenpiteitä pääkaupunkiseudulla kohti maailman huipputason Smart & Clean -metropolia.

Havainnekuva tulevaisuuden Savilahdesta

Savilahden älykkäät energiaverkot

Projektissa laadittiin kuvaus, miten erilaisia älyverkkoratkaisuja on mahdollista hyödyntää Kuopion Savilahden uudessa kaupunginosassa ja millaisiin tulevaisuuden järjestelmiin alueen rakentamisessa kannattaa varautua, kun tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen ja vähähiilisyyden edistäminen.

 

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites